Medarbetare A–Ö

Här listas samtliga medarbetare på Akademiskt primärvårdscentrum.

Adrian Razmgah

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Anita Elgemark

AKA
AVC Gustavsberg
Psykolog

Anna Finnes

Vårdutvecklingsledare
Leg. psykolog
Fil. dr
Forskare

Anna Ugarph Morawski

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Anna Renberg

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Anna Rytter

Koordinator Levnadsvanor
Fysioterapeut
Msc

Ann-Christine Sjöblom

AKA
AVC Liljeholmen
Specialist i allmänmedicin

Anne Claesson

Vårdutvecklingsledare
Leg Sjukgymnast
MSc

Anne Wetterholm

Processledare AVC Gustavsberg
Arbetsterapeut

Ann-Helen Patomella

Docent
Arbetsterapeut

Annette Berghammer

Vårdutvecklingsledare
Fysioterapeut

Annika Allard

Processledare AVC Hässelby/Akalla
Arbetsterapeut

Annika Fanger

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Annika Gillberg

Vårdutvecklingsledare
Arbetsterapeut

Annika Gustavsson

Fortbildningssamordnare: primärvårdsdietister
Dietist

Axel Carl Carlsson

Apotekare
Docent

Barbro Shanwell

Specialist i allmänmedicin

Birgitte Ronne Schnuderl

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Fysioterapeut

Bo Christer Bertilson

AVC-samordnare Huddinge/Flemingsberg
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Carmen Wärlinge

Koordinator
Fysioterapeut - spec neurologi
MSc

Carolina Lödahl

Vårdutvecklingsledare
Arbetsterapeut

Caroline Ström

AKA
AVC Gustavsberg
Fysioterapeut

Caroline Wachtler

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Catarina Lindgren

Vårdutvecklingsledare
distriktssköterska

Cecilia Bergsten

Studierektor område: Nordväst
Specialist i allmänmedicin

Charlotte Ivarsson

Koordinator
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska

Charlotte Ulas Nyholm

Studierektor områden: Nordväst & Stockholm Söder
Specialist i allmänmedicin

Christina Bini

Koordinator
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska
Doktorand

Christina Eriksson

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare: arbetsterapeuter
Arbetsterapeut
Med. lic

Christina Olsson

Enhetschef: Utbildning - VIL/VFU
AVC-samordnare Danderyd
Fysioterapeut
Docent

Christina Sandlund

FPU-ledare distriktssköterskor/sjuksköterskor
Distriktssköterska
Koordinator
Med. dr

Christina Segerholt

Studierektor område: Väst Norra
Specialist i allmänmedicin

Christina Walldin

Projektkoordinator
Sjuksköterska

Efva Forssell

Vårdutvecklingsledare
Leg Dietist
Kognitiv beteendeterapeut (Steg 1)

Elinor Nemlander

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Eliya Abedi (Föräldraledig tom hösten 2022)

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Emma Aspgren

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Emma Lilliehöök

AKA
Övergripande Region Stockholm
Barnmorska

Emmanouil Kokoroskos

Projektledare
Specialist i allmänmedicin
Med.dr

Erik Hedman Lagerlöf

AVC-samordnare Gustavsberg
Leg psykolog
Adjungerad professor

Erika Berggren

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Med. dr

Eva Toth-Pal

AVC-samordnare Liljeholmen
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Fedra Amorim

AKA
AVC S:t Erik
Specialist i allmänmedicin

Gabriela Eisensee

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Gunilla Häll

Vårdutvecklingsledare
Dietist

Gunnar Ljunggren

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Gunnar Nilsson

Specialist i allmänmedicin
Professor i allmänmedicin (inriktning medicinsk informatik)

Görel Rasjö Wrååk

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
MSc

Hans Lundin

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Helena Hellström

Processledare AVC Huddinge/Flemingsberg
Rehabkoordinator
Arbetsterapeut

Helena Hvitfeldt

AVC-samordnare Norrtälje TioHundra AB
Med. dr

Heléne Kosterman

Processledare AVC S:t Erik
Fysioterapeut

Helena Sohlman

AKA
AVC Hässelby/Akalla
Fysioterapeut

Humera Memon

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Ida Lekberg

Studierektor område: Centrala Stan
Specialist i allmänmedicin

Ida Söderberg

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Ingbritt Ekman

Samordnare och utbildare Stockholms FaR-ledarnätverk

Isabella Forssén

AKA
AVC S:t Erik
Distriktssköterska

Jacek Kaczynski

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Specialist i allmänmedicin

Jan Hasselström

Koordinator för forskningsverksamheten
Specialist i allmänmedicin
Docent

Jasmine Miger

Vårdutvecklingsledare
Läkare

Jeanette Westman

Distriktssköterska
Professor

Jenny Hellman

AKA
AVC Jakobsberg
Distriktssköterska

Jenny Lindrot

Vårdutvecklingsledare
Leg Dietist
MSc

Jenny Mörnberg

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Distriktssköterska

Jenny Nilsson

AKA
AVC Danderyd
Fysioterapeut
Doktorand

Jenny Strandberg

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Distriktssköterska

Jessica Strid

AKA
AVC Gustavsberg
Distriktssköterska

Johanna Wallensten

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin
Doktorand

Jörgen Syk

VESTA/KVAST
Studierektor område: Nordväst
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Kaija Seijboldt

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska

Karin Björklund

AKA
Övergripande Region Stockholm
Arbetsterapeut

Karin Tegnerud

Vårdutvecklingsledare
Kurator

Karin Österberg

AKA
AVC S:t Erik
Fysioterapeut

Katarina Holmgren

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Katarina Rolfhamre

AKA
AVC Liljeholmen
Distriktssköterska
Magister i internationell hälsa

Katharina Schmidt-Mende

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Katri Harcke

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetes- och astma/kolsjuksköterska
Doktorand

Kristin Grundtman

Vårdutvecklingsledare
Sjuksköterska

Kristina Nyberg

Studierektor område: Sydväst
Specialist i allmänmedicin

Lena Björklund Norrman

Utbildare Stockholms FaR-ledarnätverk

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Distriktssköterska
Med. dr

Lene Nordstrand

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
MSc

Lennart Råhlén

Studierektor område: Sydost
Specialist i allmänmedicin

Louise Baik

Processledare AVC Danderyd
Arbetsterapeut

Louise Madsen

Studierektor område: Centrala stan
Specialist i allmänmedicin

Lovisa Ahlund

Vårdutvecklingsledare
Leg. psykolog

Luisa Escuder Miquel

Studierektor områden: Nordost & Nordväst
Specialist i allmänmedicin

Madeleine Jönsson

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Malgorzata Szabat

Studierektor område: Sydost
Specialist i allmänmedicin

Malin Hagenbjörk

Vårdutvecklingsledare
Logoped

Malin Nuss

Vårdutvecklingsledare
Sjukgymnast

Malin Segerpalm

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Margareta Bjenne

AKA
Övergripande Region Stockholm
barnmorska

Margareta Forsberg-Larm

Vårdutvecklingsledare
Sjuksköterska

Maria Hagströmer

Leg. sjukgymnast
Professor i fysioterapi

Maria Lejdeby

Vårdutvecklingsledare
Fysioterapeut

Maria Palmberg

AKA
AVC Jakobsberg
Specialist i allmänmedicin

Maria Rosengren

Koordinator
Distriktssköterska

Maria Tasola

Specialist i allmänmedicin

Maria Wikström

AKA
AVC Liljeholmen
Psykolog

Maria Wolf

VIL-samordnare (läkarprogrammet)
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Marianne Eduards

Vårdutvecklingsledare
Sjuksköterska astma/allergi/KOL

Marianne Pegelow

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska

Marie Hjerpe

FPU-ledare
Undersköterska

Marie Nilsson

Vårdutvecklingsledare
FPU-ledare primärvårdskuratorer/ socionomer
Kurator/Socionom
Med. dr

Marie Schill

Enhetschef: Kvalitetsstöd & fortbildning
Informationsapotekare

Marilene Taube

VIL-samordnare (sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen)
AKA AVC Danderyd
Specialistsjuksköterska inom vård av äldre
Magister i omvårdnad

Marina Stenbäck

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska

Mattias Schmidt

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Mia Barimani

Vårdutvecklingsledare
Barnmorska
Professor

Nikolaos Pournaras

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Ninni Åkesson

AKA
AVC Jakobsberg
Fysioterapeut

Panos Papachristou

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Pernilla Alencar Siljehag

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska

Peter Lindberg

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Fysioterapeut

Pia Klernäs

Vårdutvecklingsledare
Fysioterapeut/lymfterapeut
Med. dr

Päivi Piispanen

VIL-samordnare (arbetsterapeut-dietist- logoped- psykolog- socionom- och fysioterapeutprogrammen)
Vårdutvecklingsledare
Sjukgymnast
Magister i klinisk neurologi

Rad Moezzi

Studierektor område: Nordväst
Specialist i allmänmedicin

Raghnhild Eikemo

Vårdutvecklingsledare
Barnmorska
Doktorand

Raina Chabo

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Rita Fernholm

FPU-ledare läkare
Kvalitetssamordnare APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Sara Karpsén

Studierektor område: Väst Södra
Specialist i allmänmedicin

Sigrun Svanholm

VIL-samordnare (läkarprogrammet)
Specialist i allmänmedicin

Simon Torikka

Fysioterapeut
Forskningsassistent

Sirpa Vehkapuro

VIL-samordnare (APL/LIA vård- och omsorgsprogrammet - medicinsk sekreterare - kiropraktor- och naprapathögskolan - Prao-elever/grundskolan)
Undersköterska

Sofia Berto

Processledare AVC Jakobsberg
Arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut

Sofia Stråth

AKA
AVC S:t Erik
Distriktssköterska

Sofie Guldbrand

AKA
AVC Hässelby/Akalla
Barnsjuksköterska

Sonja Holmquist

Studierektor område: Sydväst
Specialist i allmänmedicin

Teresa Alton Borgelin

Informationsapotekare (tjänstledig 1/7-31/12/2022)

Teresa Hagelberg

Vårdutvecklingsledare
Sjuksköterska

Teresa Leao

Studierektor område: Södertälje
Specialist i allmänmedicin

Thomas Marmolin

Studierektor område: Centrala Stan
Specialist i allmänmedicin

Tova de Ruvo Lohmann

Enhetschef AT/BT/ST-enheten
BT-övergripande studierektor inom allmänmedicin
Specialist i allmänmedicin

Ulla Wåhlin Holmgren

AKA AVC Norrtälje/TioHundra
Studierektor område: Norrtälje
Specialist i allmänmedicin

Veronica Svärd

Vårdutvecklingsledare
Kurator/Socionom

Ylva Elvin Nowak

Bitr. verksamhetschef
Enhetschef: Våld i nära relationer samt Psyke & Rehab och Verksamhetsstöd
Leg. psykoterapeut
Fil. dr

Åsa Gisel

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Åsa Gottfridsson

AKA
Övergripande Region Stockholm
Barnmorska

Åsa Nordmark Åkerblom

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska MSc

Åsa Sidibeh Zetterlund

Vårdutvecklingsledare
Projektledare
Dietist

Åsa Thurfjell

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Åsa Wahlander Wetterqvist

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Åsa Widjeskog

AKA
AVC Gustavsberg
Specialist i allmänmedicin