Medarbetare A–Ö

Här listas samtliga medarbetare på Akademiskt primärvårdscentrum.

Adrian Razmgah

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Amelia Almlöf Kalmaru

AKA
Övergripande Region Stockholm
Barnmorska

Anders Norrman

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Anita Elgemark

AKA
AVC Gustavsberg
Psykolog

Ann Grehan

Övergripande studierektor regional program-BT
Specialist i allmänmedicin

Anna Finnes

Vårdutvecklingsledare
Leg. psykolog
Fil. dr
Forskare

Anna Ugarph Morawski

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Anna Renberg

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Anna Rytter

Koordinator
Fysioterapeut
Specialist i Respiration

Ann-Christine Sjöblom

AKA
AVC Liljeholmen
Specialist i allmänmedicin

Anne Claesson

Vårdutvecklingsledare
Leg Sjukgymnast
MSc

Anne Wetterholm

Processledare AVC Gustavsberg
Arbetsterapeut

Ann-Helen Patomella

Docent
Arbetsterapeut

Annette Berghammer

Vårdutvecklingsledare
Fysioterapeut

Annika Allard

Processledare AVC Hässelby/Akalla
Arbetsterapeut

Annika Fanger

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska

Annika Gillberg

Vårdutvecklingsledare
Arbetsterapeut

Annika Gustafsson

Fortbildningssamordnare: dietister
Dietist

Axel Carl Carlsson

Apotekare
Docent

Barbro Shanwell

Specialist i allmänmedicin

Birgitte Ronne Schnuderl

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Fysioterapeut

Bo Christer Bertilson

AVC-samordnare Huddinge/Flemingsberg
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Carmen Wärlinge

Koordinator
Fysioterapeut - spec neurologi
MSc

Carolina Lödahl

Vårdutvecklingsledare
Rehabkoordinator
Arbetsterapeut

Caroline Wachtler

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Catarina Lindgren

Vårdutvecklingsledare
distriktssköterska

Cecilia Bergsten

Studierektor område: Nordväst
Specialist i allmänmedicin

Charlotte Ivarsson

Koordinator
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska

Charlotte Ulas Nyholm

Studierektor områden: Nordväst & Stockholm Söder
Specialist i allmänmedicin

Christina Bini

Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska
Doktorand

Christina Eriksson

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare: arbetsterapeuter
Arbetsterapeut
Med. lic

Christina Olsson

Enhetschef: Utbildning - VIL/VFU
AVC-samordnare Danderyd
Fysioterapeut
Docent

Christina Sandlund

FPU-ledare distriktssköterskor/sjuksköterskor
Distriktssköterska
Koordinator
Med. dr

Christina Segerholt

Studierektor område: Väst Norra
Specialist i allmänmedicin

Christina Walldin

Projektkoordinator
Sjuksköterska

Efva Forssell

Vårdutvecklingsledare
Leg Dietist
Kognitiv beteendeterapeut (Steg 1)

Elin Ek Malmer

Fortbildningssamordnare: fysioterapeuter
Fysioterapeut

Elinor Nemlander

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Eliya Abedi

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Emma Aspgren

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Emma Lilliehöök

AKA
Övergripande Region Stockholm
Barnmorska

Emmanouil Kokoroskos

Projektledare
Specialist i allmänmedicin
Med.dr

Erik Hedman Lagerlöf

AVC-samordnare Gustavsberg
Leg psykolog
Adjungerad professor

Erika Berggren

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Med. dr

Eva Toth-Pal

AVC-samordnare Liljeholmen
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Ewa Wadhagen Wedlund

Arbetsterapeut
Vårdutvecklingsledare

Fedra Amorim

AKA
AVC S:t Erik
Specialist i allmänmedicin

Gabriela Eisensee

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Gunnar Ljunggren

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Gunnar Nilsson

Specialist i allmänmedicin
Professor i allmänmedicin (inriktning medicinsk informatik)

Görel Rasjö Wrååk

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
MSc

Hans Lundin

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Helena Hellström

Processledare AVC Huddinge/Flemingsberg
Rehabkoordinator
Arbetsterapeut

Helena Hvitfeldt

AVC-samordnare Norrtälje TioHundra AB
Med. dr

Heléne Kosterman

Processledare AVC S:t Erik
Fysioterapeut

Helena Sohlman

AKA
AVC Hässelby/Akalla
Fysioterapeut

Humera Memon

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Ida Söderberg

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Ingbritt Ekman

Samordnare och utbildare Stockholms FaR-ledarnätverk

Isabella Forssén

AKA
AVC S:t Erik
Distriktssköterska

Jacek Kaczynski

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Specialist i allmänmedicin

Jan Hasselström

Koordinator för forskningsverksamheten
Specialist i allmänmedicin
Docent

Jeanette Westman

Distriktssköterska
Professor

Jenny Hellman

AKA
AVC Jakobsberg
Distriktssköterska

Jenny Lindrot

Vårdutvecklingsledare
Leg Dietist
MSc

Jenny Mörnberg

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Distriktssköterska

Jenny Nilsson

AKA
AVC Danderyd
Fysioterapeut
Doktorand

Jenny Strandberg

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Distriktssköterska

Jessica Strid

AKA
AVC Gustavsberg
Distriktssköterska

Johanna Wallensten

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin
Doktorand

Jörgen Syk

VESTA/KVAST
Studierektor område: Nordväst
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Kaija Seijboldt

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska

Dorit Töniste

AKA
Övergripande Region Stockholm
Arbetsterapeut

Karin Nordström

Vårdutvecklingsledare
Fysioterapeut
Specialist i hjärta och kärl

Karin Tiger

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Karin Österberg

AKA
AVC S:t Erik
Fysioterapeut

Katarina Holmgren

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Katarina Rolfhamre

AKA
AVC Liljeholmen
Distriktssköterska
Magister i internationell hälsa

Katharina Schmidt-Mende

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Katri Harcke

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetes- och astma/kolsjuksköterska
Doktorand

Kristin Grundtman

Vårdutvecklingsledare
Sjuksköterska

Kristina Nyberg

Studierektor område: Sydväst
Specialist i allmänmedicin

Lena Björklund Norrman

Utbildare Stockholms FaR-ledarnätverk

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Distriktssköterska
Med. dr

Lennart Råhlén

Studierektor område: Sydost
Specialist i allmänmedicin

Linda Rydmell

VIL-samordnare
Sjuksköterska

Louise Baik

Processledare AVC Danderyd
Arbetsterapeut

Louise Madsen

Studierektor område: Centrala stan
Specialist i allmänmedicin

Lovisa Ahlund

Vårdutvecklingsledare
Leg. psykolog

Luisa Escuder Miquel

Studierektor områden: Nordost & Nordväst
Specialist i allmänmedicin

Madeleine Jönsson

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Madelene Heidenberg

AKA
AVC Norrtälje/Tiohundra
Specialist i allmänmedicin

Malgorzata Szabat

Studierektor område: Sydost
Specialist i allmänmedicin

Malin Hagenbjörk

Vårdutvecklingsledare
Logoped

Malin Segerpalm

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Margareta Bjenne

AKA
Övergripande Region Stockholm
barnmorska

Margareta Forsberg-Larm

Vårdutvecklingsledare
Sjuksköterska

Maria Hagströmer

Leg. sjukgymnast
Professor i fysioterapi

Maria Lejdeby

Vårdutvecklingsledare
Fysioterapeut

Maria Palmberg

AKA
AVC Jakobsberg
Specialist i allmänmedicin

Maria Refsgaard - AKA

AKA
Övergripande Region Stockholm
Barnmorska

Maria Rosengren

Koordinator
Distriktssköterska

Maria Takacs Lanecrona

VIL-samordnare
Undersköterska

Maria Tasola

Specialist i allmänmedicin

Ida Sandberg

AKA
AVC Liljeholmen
Psykolog

Maria Wolf

VIL-samordnare (läkarprogrammet)
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Marianne Eduards

Vårdutvecklingsledare
Sjuksköterska astma/allergi/KOL

Marianne Pegelow

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska

Marie Hjerpe

Fortbildningssamordnare
Undersköterska

Marie Nilsson

Koordinator
Kurator/Socionom
Med. dr

Marie Schill

Enhetschef: Kvalitetsstöd & fortbildning
Informationsapotekare

Marilene Taube

VIL-samordnare (sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen)
AKA AVC Danderyd
Specialistsjuksköterska inom vård av äldre
Magister i omvårdnad

Marina Stenbäck

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska

Mattias Schmidt

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Mia Barimani

Vårdutvecklingsledare
Barnmorska
Professor

Nikolaos Pournaras

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Panos Papachristou

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Peter Lindberg

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Fysioterapeut

Pia Klernäs

Vårdutvecklingsledare
Fysioterapeut/lymfterapeut
Med. dr

Päivi Piispanen

VIL-samordnare (arbetsterapeut-dietist- logoped- psykolog- socionom- och fysioterapeutprogrammen)
Vårdutvecklingsledare
Sjukgymnast
Magister i klinisk neurologi

Raghnhild Eikemo

Vårdutvecklingsledare
Barnmorska
Doktorand

Rania Chabo

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Rita Fernholm

Central fortbildningssamordnare läkare
Kvalitetssamordnare APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Roksana Gouran

Processledare AVC Liljeholmen
Rehabkoordinator
Arbetsterapeut

Sara Karpsén

Studierektor område: Väst Södra
Specialist i allmänmedicin

Sigrun Svanholm

VIL-samordnare (läkarprogrammet)
Specialist i allmänmedicin

Sofia Berto

Processledare AVC Jakobsberg
Arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut

Sofia Stråth

AKA
AVC S:t Erik
Distriktssköterska

Sofie Guldbrand

AKA
AVC Hässelby/Akalla
Barnsjuksköterska

Sonja Holmquist

Studierektor område: Sydväst
Specialist i allmänmedicin

Teresa Alton Borgelin

Informationsapotekare (tjänstledig 1/7-31/12/2022)

Teresa Hagelberg

Vårdutvecklingsledare
Sjuksköterska

Teresa Leao

Studierektor område: Södertälje
Specialist i allmänmedicin

Thomas Marmolin

Studierektor område: Centrala Stan
Specialist i allmänmedicin

Tova de Ruvo Lohmann

Enhetschef AT/ST/BT-enheten
Övergripande studierektor inom allmänmedicin AT/BT/ST
Specialist i allmänmedicin

Ulla Wåhlin Holmgren

Studierektor område: Norrtälje
Specialist i allmänmedicin

Veronica Svärd

Vårdutvecklingsledare
Kurator/Socionom

Ylva Elvin Nowak

Bitr. verksamhetschef
Enhetschef: Våld i nära relationer samt Psyke och Verksamhetsstöd
Leg. psykoterapeut
Fil. dr

Åsa Gisel

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Åsa Nordmark Åkerblom

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska MSc

Åsa Thurfjell

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Åsa Wahlander Wetterqvist

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Åsa Widjeskog

AKA
AVC Gustavsberg
Specialist i allmänmedicin