Genomgång rehabplan för sjukskrivna

  • 2024-08-28

  • 12.30 - 13

  • Digitalt via Teams

Vid sjukskrivning görs alltid en planering för sjukskrivning, behandlings- och rehabiliteringsinsatser och eventuella koordineringsinsatser som dokumenteras i patientens journal. Vid komplexare sjukskrivningsärenden ska rehabplan dokumenteras i separat mall. Vi kommer gå igenom sökorden och ge exempel.

Kursdatum och tid

28 augusti kl. 12:30-13
anmäl dig snast 26 augusti

25 september kl 12:30-13
anmäl dig senast 23 september

Innehåll

Genomgång rehabplan i Take Care

Målgrupp

AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Psykolog, Rehabkoordinator, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Verksamhetschef, Försäkringsmedicin, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator