Webbutbildning: Beteendeaktivering vid depression

  • Lärtorget

Kursen vänder sig till dig på husläkarmottagningen som arbetar med patienter med depression och syftar till att ge grundläggande kunskaper om behandling med beteendeaktivering.

Målgrupp:

Behandlande personal i teamet för psykisk hälsa på husläkarmottagningen (samtalsbehandlare). För att arbeta med den behandling som beskrivs i kursen behövs basutbildning i psykoterapi med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT).


Kursansvarig:

Anita Kjellberg Elgemark, leg psykolog, specialist i psykologisk behandling, Gustavsbergs vårdcentral

APC, Psykolog, Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg