Utbildning

APC erbjuder årligen över 1 500 utbildningar, aktiviteter och evenemang, för i första hand personal och studenter inom primärvården. Det omfattar allt från att samordna och skapa goda lärandemiljöer för vårdstuderande i primärvården till specialistutbildning och fortbildning – professionsvis eller interprofessionellt inom många ämnen.

Sök och boka i vår digitala katalog!

Sök bland 100-tals utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland utbudet. Gör ditt val och boka direkt!

Vi skräddarsyr också utbildningsinnehåll på plats. Våra studierektorer, handledare och kursledare är erfarna och arbetar ofta själva inom primärvården.

I vårt uppdrag ingår även att arrangera specialistutbildning och uppdragsutbildning i samarbete med Karolinska Institutet.

Här kan du läsa om några utbildningssatsningar.

 

Collage Ny webbutbildning

Ambulanspersonal lär mer om våld i nära relation

Enheten Våld i nära relationer vid APC utbildar runt 600 anställda inom ambulanssjukvården för att bli mer rustade att upptäcka våld i nära relation. Det är en viktig satsning där målet är att personer som ringer efter ambulans och som är utsatta för våld av en närstående får rätt stöd och vård, säger Karin Dahlström, psykolog och koordinator vid APC.

Helena och Eva

360-graders bedömning

En svensk version av den så kallade 360-gradersbedömningen för att ge ST-läkare en konstruktiv och bred återkoppling att utvecklas i sin yrkesroll upplevs som ett värdefullt verktyg av både ST-läkare, kollegor och patienter.

Här samordnas, arrangeras och kvalitetssäkras utbildningar:

Verksamhetsintegrerat lärande och pedagogiskt stöd

VIL & VFU och utökat pedagogiskt uppdrag

I samarbete med olika lärosäten arbetar VIL & VFU med att skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården. Det omfattar allt från att samordna placeringen av studenter till kvalitetssäkring och pedagogiskt stöd till handledare. Förutom en centralt samordnande funktion vid Torsplan har våra tre universitetsvårdcentraler (se nedan) samt ytterligare tre vårdcentraler (S:t Erik, Hässelby, Huddinge) ett utökat pedagogiskt uppdrag.

Klicka på länkarna för att få mer information!

VIL & VFU (central samordning)
Gustavsbergs universitetsvårdcentral
Jakobsbergs universitetsvårdcentral
Liljeholmens universitetsvårdcentral

AT- , ST- och BT-utbildning

AT/ST/BT-enhet

Ansvarar för organisation, utbildningsstöd och kvalitetssäkring av läkares specialistutbildning i allmänmedicin (ST) och för allmänmedicindelen under allmäntjänstgöring (AT) samt urval, placering och utbildning av läkarnas bastjänstgöring (BT). I uppdraget ingår även stöd och rådgivning till ST-läkare, ST-forum, handledare och verksamhetschefer samt att vara kursgivare.

Fortbildning & kvalitetsstöd