Utbildning

APC erbjuder årligen runt 1 000 utbildningar, aktiviteter och evenemang för i första hand personal och studenter inom primärvården. Det omfattar allt från att samordna och skapa goda lärandemiljöer för vårdstuderande i primärvården till specialistutbildning och fortbildning – professionsvis eller interprofessionellt inom många ämnen.

Sök och boka i vår digitala katalog!

Sök bland 100-tals utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland utbudet. Gör ditt val och boka direkt!

Vi skräddarsyr också utbildningsinnehåll efter beställning och arrangerar på den plats du önskar. Våra studierektorer, handledare och kursledare är erfarna och arbetar ofta själva inom primärvården.

I vårt uppdrag ingår även att arrangera specialistutbildning och uppdragsutbildning i samarbete med Karolinska Institutet.

Flera av våra verksamheter arrangerar och utvecklar, erbjuder stöd, samordnar och kvalitetssäkrar utbildning. Mer om deras arbete och kontaktuppgifter hittar du till vänster i menyn på denna sida.

Här kan du läsa om några utbildningssatsningar.

Collage Ny webbutbildning

Ambulanspersonal lär mer om våld i nära relation

Enheten Våld i nära relationer vid APC utbildar runt 600 anställda inom ambulanssjukvården för att bli mer rustade att upptäcka våld i nära relation. Det är en viktig satsning där målet är att personer som ringer efter ambulans och som är utsatta för våld av en närstående får rätt stöd och vård, säger Karin Dahlström, psykolog och koordinator vid APC.

Pris till AVC Danderyd

KLOK pristagare

Stort grattis till Danderyds akademiska vårdcentral vid APC som belönats med Karolinska Institutets KLOK-pris. Utmärkelsen får de för för sitt arbete med att utveckla den pedagogiska miljön genom att tänka nytt, lyfta handledares kompetens och att stimulera och träna studenters lärande över professionsgränser.

studenledd mottagning

Gott betyg för studentledd mottagning

Nöjda patienter och studenter samt ett pedagogiskt upplägg som stimulerar både studentens individuella behov och interprofessionellt lärande. Det är några av resultaten i den första vetenskapliga utvärderingen av mottagningen på AVC Gustavsberg. Där leder studenterna patientarbetet, med stöd av handledare.

Helena och Eva

360-graders bedömning

En svensk version av den så kallade 360-gradersbedömningen för att ge ST-läkare en konstruktiv och bred återkoppling att utvecklas i sin yrkesroll upplevs som ett värdefullt verktyg av både ST-läkare, kollegor och patienter.

Här samordnas, arrangeras och kvalitetssäkras utbildningar:

Verksamhetsintegrerat lärande och pedagogiskt stöd

Utbildning, VIL & VFU samt Akademiska vårdcentraler

I samarbete med olika lärosäten arbetar Utbildning, VIL & VFU med att skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården. Det omfattar allt från att samordna placeringen av studenter till kvalitetssäkring och pedagogiskt stöd till handledare.

Klicka på länkarna för att få mer information!

Utbildning, VIL & VFU

 

AT- , ST- och BT-utbildning

AT/ST/BT-enhet

Ansvarar för organisation, utbildningsstöd och kvalitetssäkring av läkares specialistutbildning i allmänmedicin (ST) och för allmänmedicindelen under allmäntjänstgöring (AT) samt urval, placering och utbildning av läkarnas bastjänstgöring (BT). I uppdraget ingår även stöd och rådgivning till ST-läkare, ST-forum, handledare och verksamhetschefer samt att vara kursgivare.

Fortbildning

Verksamhetsområdena Soma, Levnadsvanor, Psyke, Våld i nära relationer samt Kvalitetsstöd & fortbildning

APC erbjuder fortbildning inom många ämnen, för många olika yrkeskategorier. Aktiviteterna är interprofessionella, ämnesvisa eller yrkesspecifika. Vi skräddarsyr också fortbildning efter beställning och kan arrangera på den plats du önskar.

Interprofessionellt

Inom fem verksamhetsområden finns ämnesspecifika interprofessionella kunskapsteam som erbjuder och ger stöd kring fortbildning. Klicka på rubrikerna för att läsa mer och hur du kan komma i kontakt.

Intraprofessionellt

Med lokala fortbildnings- och kvalitetssamordnare stöttas fortbildning yrkesvis och även övergripande. Det handlar om allt från att arrangera fortbildning och konferenser till att lära ut beprövade metoder för förbättringsarbete, ge stöd i att gå igenom kvalitetsdata och att tolka den. Mer om deras arbete och kontaktuppgifter hittar du till vänster i menyn på denna sida under rubriken "Fortbildning".