Webbutbildning: Differentialdiagnostik

  • Lärtorget

Kursen Differentialdiagnostik är en kompletterande kurs till Psykiatrisk diagnostik – grundkurs.

Kursen syftar till att ge kunskap om för vilka patienter fördjupad diagnostik bör genomföras och på vilket sätt diagnos påverkar val av behandling och vårdnivå. En rad diagnostiska verktyg presenteras i kursen.

Kursen vänder sig till läkare och annan personal inom primärvården som genomför psykiatrisk diagnostik.

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i kursen rekommenderas att du först har gått STEP-UP-kurserna Psykiatrisk diagnostik - grundkurs, Alkohol och hälsa med 15-metoden - steg 1. Psykologer och samtalsbehandlare bör ha gått Stegvis vård, sjuksköterskor bör ha gått Triagering inom psykisk ohälsa.


Kursansvarig:

Sandra af Winklerfelt Hammarberg, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral

APC, Läkare, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg