Våld i nära relation

  • Boka vi kommer

Att bli utsatt för våld i en nära relation ger upphov till psykisk ohälsa och ibland även fysiska skador. Våld är dock sällan den explicita orsaken till att människor väljer att söka vård. Kunskap om vilka symtom som kan uppstå vid våldsutsatthet, att kunna ställa frågor om våld vid misstanke om att en person blivit utsatt samt veta hur processen för vidare omhändertagande ser ut är därför centralt. I den här utbildningen får du grundläggande kunskap om symtom och konsekvenser för den enskilde vid våldsutsatthet samt hur du som vårdpersonal kan samtala med patienter om våld och hänvisa till vidare stöd.

Innehåll

Föreläsning och reflektion. Möjlighet till handledning och träning i att fråga om våld. Vi anpassar utbildningen efter era behov.

Lärandemål

  • Kännedom om olika typer av våld och symtom som kan uppstå vid våldsutsatthet.
  • Kännedom om de psykologiska processer som gör att det kan vara svårt att lämna en relation där det förekommer våld.
  • Kunskap om hur frågor om våld kan ställas till patienter.
  • Kännedom om aktörer att hänvisa till för vidare stöd.

Föreläsare

Psykolog, sjuksköterska, läkare, barnmorska eller psykoterapeut från Enheten våld i nära relationer.

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

 

APC, Alla, Våld i nära relationer, Våld i nära relationer , Boka-vi-kommer