Om vår forskning

Vår forskning har både vetenskapligt djup och tvärvetenskaplig bredd. Klinisk patientnära forskning är därför lika självklart som omfattande, långsiktiga epidemiologiska projekt om stora folksjukdomar och hälsoproblem. All forskning sker i nära samverkan med högskolor och universitet, främst Karolinska Institutet samt primärvård.

Forskningsartiklar 2020

Här har vi samlat alla vetenskapliga artiklar av forskare knutna till APC som publicerades under 2020 i olika vetenskapliga tidskrifter.

Ett särskilt Forskningskollegium med våra adjungerade och förenat anställda professorer arbetar med strukturella forskningsfrågor för att motivera och stimulera primärvårdsforskning samt bevaka utvecklingen regionalt, nationellt och internationellt.

Våra forskare och doktorander bedriver ett hundratal forskningsprojekt. Några exempel är: interprofessionell handledning av examensarbeten, interprofessionella hembesök för studenter, teledermatoskopi mellan primärvård och specialistvård, bemötandefrågor, förbättring av utredningar och behandlingsmetoder för patienter med kroniska sjukdomar som hypertoni eller hjärt-kärl sjukdom. Projekten återspeglar kliniskt arbete och behov inom primärvården.

Här nedan presenteras ett axplock av projekten:

EU-projekt ska förbättra för äldre som överlevt cancer

Ett forskningsprojekt för att förbättra livskvaliteten för medelålders och äldre personer som överlevt malignt melanom har startat. Med hjälp av intervjuer ska forskarna söka svaren på hur canceröverlevarna ser på sin livskvalitet. En app ska även tas fram och testas. Forskningen är en del av det stora europeiska projektet LifeChamps.

Utandningsluft under luppen

Kan omhändertagandet av personer med astma förbättras genom att mäta kväveoxidhalten i utandningsluften med hjälp av ett utandningsprov? Det hoppas forskare få svar på i ett nytt projekt.
– Utandningsprov kan visa om det finns inflammation i luftvägarna som i sin tur kan leda till att den antiinflammatoriska behandlingen kan styras bättre så att astman kan hållas under bättre kontroll, säger Jörgen Syk, forskare vid APC.

Patienten ritar in smärtsymtom i app innan läkarbesöket

Snabbare och mer effektiva läkarbesök, bättre symtomrapportering, kortare handläggningstid, snabbare och bättre diagnoser. Det hoppas Bo Christer Bertilson och hans team på AVC Huddinge/Flemingsberg uppnå med sin AI-kopplade smärt-app för primärvården.

Koll på läkemedel

Omkring hälften av äldre patienter i primärvården med nedsatt njurfunktion behandlas med för höga eller kontraindicerade läkemedelsdoser. Var tionde multisjuk behandlas med läkemedel som kan försämra ett av deras andra sjukdomstillstånd och leda till allvarliga konsekvenser. Det visar distriktsläkaren och forskaren Katharina Schmidt-Mende i sin doktorsavhandling. Nu efterlyser hon nya arbetssätt och rutiner för att vända trenden.