Barnobesitaskurs

 • 2023-09-11

 • 9 - 16

 • Plats Solnavägen 1E (Torsplan), Digitalt via Teams

Hur kan vårdpersonal stödja vårdnadshavare att leda sina barn till en hälsosam vikt? Denna kurs ger deltagarna kunskap om barnobesitas som komplex sjukdom samt stöd i behandlingsprocessen.

Kursdatum och tid

Hybrid-kurs 11, 15 & 18 september 2023

11/9 kl 09:00-16:00 (Fysiskt)

14/9 kl 09:00-16:30 (Fysiskt)

18/9 kl 09.00-12:00 (Digitalt)

Anmäl dig senast 18 augustii

Innehåll

Dag 1 måndag 11 september: föreläsningar, praktisk tillämpning

Dag 2 fredag 15 september: föreläsningar, inspiration, praktisk tillämpning

Dag 3 fredag 18 september: föreläsning och diskussion digitalt.

Lärandemål

 • Erhålla grundläggande kunskap kring barnobesitas som komplex sjukdom 
 • Känna till och tillämpa det nationella vårdprogrammet gällande barnobesitas
 • Anpassa bemötande och information till barn, unga och vårdnadshavare
 • Reflektera över den egna arbetsplatsens rutiner och den egna rollen i arbetet med barnobesitas

Föreläsare

 • Föreläsare Claude Marcus, Professor Karolinska institutet, överläkare Martina Barnsjukhus.
 • Pernilla Danielsson Liljeqvist, med dr, Leg barnsjuksköterska, Karolinska Institutet.
 • Annika Janson, docent, Karolinska Institutet, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Larios Malki, samordnare, Transkulturellt Centrum.
 • Anna Ek, senior forskare, PhD, Leg. Dietist, Karolinska Institutet.
 • Paulina Nowicka, professor i kostvetenskap, Uppsala universitet.
 • Jenny Vinglid, Generalsekreterare Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek.
 • Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare, fysioterapeut, MSc, Akademiskt primärvårdscentrum.
 • Kajsa Järvholm, leg psykolog, docent, Lunds universitet.
 • Mahnoush Etminan Malek, PhD, vårdutvecklingsledare, Leg Dietist Akademiskt primärvårdscentrum.

Målgrupp

Målgrupp Personal från vårdcentral, barn- och ungdomsmottagningar, primärvårdsrehab och skolhälsovård.

Kostnad

Kostnadsfri. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Ämne, Fysisk aktivitet, Mat, Nutrition, Obesitas, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning