Verksamhetsintegrerat lärande och pedagogiskt stöd

Verksamhetsintegrerat lärande och pedagogiskt stöd

Utbildning, VIL & VFU, universitetsvårdcentraler och vårdcentraler med utökat pedagogiskt uppdrag

I samarbete med olika lärosäten arbetar Utbildning, VIL & VFU med att skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården. Det omfattar allt från att samordna placeringen av studenter till kvalitetssäkring och pedagogiskt stöd till handledare.

Klicka på länkarna för att få mer information!

Utbildning, VIL & VFU

Universitetsvårdcentraler