Verksamhetsintegrerat lärande och pedagogiskt stöd

Verksamhetsintegrerat lärande och pedagogiskt stöd

VIL & VFU och utökat pedagogiskt uppdrag

I samarbete med olika lärosäten arbetar VIL & VFU med att skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården. Det omfattar allt från att samordna placeringen av studenter till kvalitetssäkring och pedagogiskt stöd till handledare. Förutom en centralt samordnande funktion vid Torsplan har våra tre universitetsvårdcentraler (se nedan) samt ytterligare tre vårdcentraler (S:t Erik, Hässelby, Huddinge) ett utökat pedagogiskt uppdrag.

Klicka på länkarna för att få mer information!

VIL & VFU (central samordning)
Gustavsbergs universitetsvårdcentral
Jakobsbergs universitetsvårdcentral
Liljeholmens universitetsvårdcentral