Stora Forskarkollegiet

Stora forskarkollegiet är ett forum för alla medarbetare och förenat anställda på APC som har en pågående forskning/handledningsuppdrag.

Till kollegiet välkomnas alla som uppfyller något eller några av nedanstående kriterier:

  • Är forskare som har sina forskningsmedel på USV-enheten APC
  • Är handledare till primärvårdsanknuta eller huvudhandledare till doktorander på USV-enheten APC
  • Är doktorander där USV-enheten har finansieringsansvar, till exempel: Forskar-ST och deras handledare som är knutna till USV-enheten
  • Är post doc vid USV-enheten
  • Är pre doc på USV-enheten

Kollegiet träffas tre gånger termin och det går att delta fysiskt på plats på APC eller via Teams. Träffarna innehåller olika teman samt forskningspresentationer som kollegiets medlemmar turas om att bidra med, minst en gång per år. Detta är en seminarieserie som räknas som poänggivande för doktorander. 

Vårt program finns uppdaterat på Teams "Stora forskarkollegiet på APC".

Om du vill vara med i kollegiet och ta del av kommande seminarier, kontakta Jeanette Öhrman så lägger vi till dig som medlem i Teamet och du får tillgång till program samt inbjudan till seminarierna. För eventuella frågor eller förslag kontakta oss gärna.


Kontaktpersoner

Jeanette Westman

Verksamhetschef APC
Professor
Distriktssköterska

Christina Bini

Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska
Doktorand

Åsa Thurfjell

Specialist i allmänmedicin
Doktorand