Om vår utbildning

En stor utbildningsgivare i Region Stockholm!

APC erbjuder årligen över 1 500 utbildningar och kunskapshöjande aktiviteter och evenemang för i första hand personal och studenter inom primärvården. Det omfattar allt från att samordna och skapa goda lärandemiljöer för vårdstuderande i primärvården till specialistutbildning och fortbildning – professionsvis eller interprofessionellt inom många ämnesområden. Målet är att skapa förutsättningar för en evidensbaserad vård.

Vi skräddarsyr också utbildningsinnehåll efter beställning på plats i primärvården. I vårt uppdrag ingår även att arrangera specialistutbildning och uppdragsutbildning i samarbete med Karolinska Institutet.

Våra studierektorer, handledare och kursledare är erfarna och arbetar ofta själva inom primärvården.

Klicka på länken för att ta del att reportage om utbildning, kurskalendarium och mycket mer.