Kvalitetsarbete och uppföljning av NDR-data

  • Boka vi kommer

Nu finns det möjlighet för primärvården att få utbildning samt återkoppling avseende sina resultat från NDR, Nationella diabetesregistret, via kvalitetsansvarig sjuksköterska och kvalitetskoordinator.

Innehåll

Diskussion om förbättringsarbete på enheten utifrån data från NDR och verktyget ”Knappen”.

Lärandemål

  • Kunna planera och implementera kvalitetsarbete på enheten.

Föreläsare

Distriktssköterska, sjuksköterska och/eller läkare från kunskapsteam Diabetes. 

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Verksamhetschef, Diabetes - endokrinologi , Boka-vi-kommer