AT & ST

Enheten ansvarar för organisation, utbildningsstöd och kvalitetssäkring av läkares specialistutbildning i allmänmedicin (ST) och för allmänmedicindelen under allmäntjänstgöring (AT). I uppdraget ingår även stöd och rådgivning till ST-läkare, ST-forum, handledare och verksamhetschefer samt att vara kursgivare.

I Region Stockholm finns cirka 650 ST-läkare i allmänmedicin (cirka en tredjedel av landets blivande specialister i allmänmedicin) samt cirka 240 AT-läkare i primärvården.

I uppdraget ingår också den kliniska delen av forskar-ST-läkare, som är en kombinationstjänst mellan forskning och klinisk ST.

Enheten har regelbunden avstämning med Socialstyrelsen och Region Stockholms ansvariga för utbildningsfrågor.

På enheten arbetar 16 studierektorer. De flesta arbetar deltid. På enheten finns även stödfunktion för kursadministration, löner och ekonomisk redovisning.

Till vänster i menyn på denna sida hittar du kontaktinformation till alla på enheten.