AT, ST & BT

Enheten ansvarar för organisation, utbildningsstöd och kvalitetssäkring av läkares specialistutbildning i allmänmedicin (ST) och för allmänmedicindelen under allmäntjänstgöring (AT) samt urval, placering och utbildning av läkarnas bastjänstgöring (BT). I uppdraget ingår även stöd och rådgivning till ST-läkare, ST-forum, handledare och verksamhetschefer samt att vara kursgivare.

I Region Stockholm finns cirka 650 ST-läkare i allmänmedicin (cirka en tredjedel av landets blivande specialister i allmänmedicin) samt cirka 240 AT-läkare i primärvården.

I uppdraget ingår också den kliniska delen av forskar-ST-läkare, som är en kombinationstjänst mellan forskning och klinisk ST.

Enheten har regelbunden avstämning med Socialstyrelsen och Region Stockholms ansvariga för utbildningsfrågor.

På enheten arbetar 16 studierektorer. De flesta arbetar deltid. På enheten finns även stödfunktion för kursadministration, löner och ekonomisk redovisning.

Till vänster i menyn på denna sida hittar du kontaktinformation till alla på enheten.

Äldre kvinnor med osteoporos följs sällan upp visar ST-projekt

Drygt två tredjedelar av kvinnor över 70 år med konstaterad osteoporos i primärvården följs inte upp. Många är dessutom underbehandlade och få riskbedöms för framtida frakturer. Trots att det finns effektiv behandling och tydliga riktlinjer för handläggning av osteoporos. Det visar ett vetenskapligt projekt av ST-läkaren Simeon Sundelius vid Brommaplans vårdcentral.

Patientens förväntningar på vården studeras i ST-projekt

En patientcentrerad samtalsteknik innebär att patientens agenda sätts i förgrunden under samtalet. Det ska leda till ett ökat självbestämmande och delaktighet för patienten. Men hur ser patientens förväntningar på vården ut? Det vill ST-läkaren Andreas Oster på Barkarby vårdcentral veta i ett ST-projekt där både läkare och patienter reflekterar över frågan.