Introduktion till arbete med levnadsvanor

  • 2023-06-09

  • 8.30 - 10

  • Digitalt via Teams

Arbetet med levnadsvanor är en viktig del av primärvårdens uppdrag. För att implementera ett arbetssätt behövs ofta tydliga processer och rutiner. Denna utbildning ger dig kunskap om såväl hur primärvårdspersonal bör arbeta med levnadsvanor och hur arbetet kan struktureras på enheten.

Kursdatum och tid

9/6 kl. 8:30-10 anmäl dig senast 2 juni

23/8 kl. 13-14:30

26/9 kl. 10:30-12

23/10 kl. 8-9:30

8/12 kl. 9-10:30

Innehåll

De fyra levnadsvanorna otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, riskbruk alkohol samt tobaksbruk och behandling av dessa. Dokumentation och uppföljning samt stöd för intern struktur för levnadsvanearbetet på enheten.

Lärandemål

  • Känna till rekommenderad insats vid respektive levnadsvana
  • Kunna redogöra för de olika rådgivningsnivåernas innehåll
  • Förstå hur en process kring arbetet kan konstrueras på enheten
  • Känna till de vanligaste remissinstanserna inom levnadsvanearbetet

Föreläsare

Cecilia Berg, koordinator kunskapsteam levnadsvanor, Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Rehabkoordinator, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Fysisk aktivitet, Mat, Levnadsvanor, Tobaksprevention, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator , Riskbruk alkohol , FaR – fysisk aktivitet på recept