Om oss

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) är primärvårdens stöd för forskning, utbildning och utvecklingsarbete i Region Stockholm. Vi vänder oss främst till chefer, personal och studenter vid cirka 550 olika enheter, såväl privata som offentliga. Insatserna görs i nära samarbete med primärvården, universitet och andra intressenter. Vårt mål är att skapa förutsättningar som kan bidra till att ge patienter inom primärvården en bra, jämlik och evidensbaserad vård.

 

Det gör vi genom att:

 • Samordna och ordna fortbildning inom relevanta ämnen för många professioner i primärvården.
 • Samordna och ordna specialistutbildning inom allmänmedicin, BT- och AT-utbildning.
 • Skapa bra lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter inom primärvården och samordna deras placeringar i samarbete med olika universitet.
 • Återkoppla kvalitetsdata och erbjuda stöd för projekt, metoder och analys.
 • Implementera evidensbaserad kunskap genom våra kunskapsteam som erbjuder fortbildning, uppsökande verksamhet samt metod-, analys- och kvalitetsstöd.
 • Bedriva klinisk forskning som kännetecknas av mångfald och excellens om stora och viktiga folksjukdomar och hälsoproblem som är relevanta för primärvården.

 

 

Uppdrag och organisatorisk tillhörighet

APC ingår organisatoriskt i Stockholms läns sjukvårdsområde. Omkring 240 medarbetare är knutna till APC, där cirka 60 procent varvar uppdraget med kliniskt arbete i primärvården.

APC är en av flera universitetssjukvårdsenheter inom Region Stockholm. Det innebär bland annat att vi uppfyller de krav som ställs i det nationella ALF-avtalet med forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling. Här kan du läsa mer om det >>

APC får sina uppdrag främst från samverkansorganisationen mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet (fokus på forskning och grundutbildning) och från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm (fokus på fortbildning, kvalitetsstöd och implementering).

Ny organisation för att forskningen ska växa och avståndet mellan akademi och klinik minska

Under 2023 och 2024 omorganiseras och utvecklas APC för att:

 • Klinisk forskning och innovativa lösningar som förbättrar för patienterna i primärvården ska växa.
 • Skapa en närmare relation mellan primärvård, övrig specialistvård på sjukhus och universitet, främst Karolinska Institutet.

Det ska åstadkommas genom:

Att APC:s nuvarande verksamhet tillsammans med tre universitetsvårdcentraler (Liljeholmen, Gustavsberg och Jakobsberg) bildar en universitetssjukvårdsenhet, med gemensam ledning.

Att APC fortsätter stödja primärvården även om den drivs privat. För att säkerställa det inrättas ett verksamhetsråd med representanter från privat driven primärvård för att säkerställa stödet.

Att universitetsvårdcentralerna utför hälso- och sjukvård samtidigt som de bedriver klinisk forskning och handledning, fortbildning och pedagogiskt stöd inom verksamhetsförlagd utbildning samt implementering av kunskap.

Att Huddinge vårdcentral, Hässelby vårdcentral och St:Eriks vårdcentral har ett utökat pedagogiskt uppdrag för att stärka goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården.

Att APC:s kunskapsteam ombildas och att uppdragen placeras vid de tre universitetsvårdcentralerna.

Att fler forskningsstrategiska satsningar görs som att:

 • Starta fler studier om stora folksjukdomar som kan behandlas, tidigt upptäckas och förebyggas i primärvården.
 • Främja fler gemensamma större projekt mellan primärvård och sjukhusvård.
 • Etablera fler förenade anställningar mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet.
 • Bygga upp funktionella/tematiska nätverk, särskilt för kliniska prövningar, tekniska innovationer och behandlingsstudier tillsammans med sjukhusvård.
 • Med en nära koppling till regionens life science-initiativ, sträva efter att omsätta hälso- och medicinska innovationer i praktiken.