Webbutbildning: Att använda SOB - Stöd och behandling på husläkarmottagningen

  • Lärtorget

Kursen ger en introduktion till Stöd och behandling (SOB) och går igenom vad husläkarmottagningen behöver göra för att använda tjänsten.

Den här kursen ersätter inte den obligatoriska utbildningen som alla verksamheter behöver genomgå för att starta SOB. Syftet med kursen är att inspirera och förbereda verksamheter som vill komma i gång.

Målgrupp:

Kursen riktar sig i första hand till verksamhetschefer på husläkarmottagningar, men även vårdpersonal som ska arbeta med SOB har nytta av att gå kursen.


Kursansvarig:

Kristofer Ekström, mediepedagog och SOB-designer

APC, Verksamhetschef, Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg