Seminarium osteoporos och frakturprevention i primärvården

 • Boka vi kommer

Välkommen att boka in seminarium om osteoporosvård och frakturprevention för läkare och/eller sjuksköterskor på vårdcentralen! Fokus anpassas efter era önskemål t.ex. diskussioner utifrån era egna patienter eller medhavda patientfall. Möte på VC eller digitalt 1-2 timmar.

Kursdatum och tid

Tid och plats efter överenskommelse.

Innehåll

Exempel på diskussionsämnen:

 • Hur identifierar ni högriskpersonerna bland vårdcentralens patienter? 
 • Hur kan sjuksköterska och läkare samarbeta kring dessa patienter?
 • Hur tolka svar på labutredning och bentäthetsmätning?
 • Behandlingstider och behandlingspauser osteoporosläkemedel?
 • Vilka kvalitetsmått kan man använda på vårdcentralen?
 • Var och hur kommer fallprevention och nutrition in?

Lärandemål

 • Roligare på jobbet med ökad kunskap och tydligare struktur
 • Identifiera fler av patienterna med hög frakturrisk
 • Öka antal patienter med osteoporosdiagnos
 • Öka andelen högriskpatienter som får frakturförebyggande läkemedel
 • Enkelt identifiera vilka patienter som behöver fallprevention och nutritionsstöd via rehab.

Föreläsare

Hans Ranch Lundin

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 


Kontaktuppgifter

Hans Lundin

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

 

Välkommen med förfrågan via mejl! 

APC, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Undersköterska, Benskörhet, Diabetes - endokrinologi , Fysisk aktivitet, Nutrition, Rörelseorganen, Boka-vi-kommer, Läkemedel