BT-läkare

Den 1 juli 2021 infördes läkarnas bastjänstgöring (BT) som en del av läkarnas specialiseringstjänstgöring. Införandet är en del av en större reform där den nya svenska läkarutbildningen förlängs och blir legitimationsgrundande, allmäntjänstgöringen tas bort och specialiseringstjänstgöring förlängs. Våra studierektorer deltar som stöd tillsammans med andra BT-aktörer i urval, placering, introduktion och utbildning av regionens BT-läkare.

 

BT-läkarna anställs av BT-enheten på Stockholms läns sjukvårdsområde i en tidsbegränsad anställning som löper under ett år. I tjänsten ingår placering inom 4 specialiteter; 4 månader akutsjukvård, 4 månader allmänmedicin, 2 månader geriatrik och 2 månader psykiatri. Som BT-läkare tjänstgör man på enheter som finns inom hela regionens geografiska upptagningsområde.

Rekrytering inför BT med start hösttermin 2022 pågår fram till 14/8.

Mer information hittar du här:  Bastjänstgöring (BT) - Region Stockholm

Annons hittar du här: Lediga jobb - Region Stockholm