BT-läkare

Den 1 juli 2021 infördes läkarnas bastjänstgöring (BT) som en del av läkarnas specialiseringstjänstgöring. Införandet är en del av en större reform där den nya svenska läkarutbildningen förlängs och blir legitimationsgrundande, allmäntjänstgöringen tas bort och specialiseringstjänstgöring förlängs. Våra studierektorer deltar som stöd tillsammans med andra BT-aktörer i urval, placering, introduktion och utbildning av regionens BT-läkare.

BT kan i Region Stockholm genomföras på två sätt:

Regional-BT

Där anställs BT-läkaren av BT-enheten inom Stockholms läns sjukvårdsområde i en tidsbegränsad anställning för att genomföra BT som löper under ett år. I tjänsten ingår placering inom 4 specialiteter; 4 månader akut sjukvård, 4 månader allmänmedicin, 2 månader geriatrik och 2 månader psykiatri. Som BT-läkare tjänstgör man på enheter som finns inom hela regionens geografiska upptagningsområde.

Nästa ansökningstid för regional BT med tjänstgöringsstart vecka 43, 2024 sträcker sig från den 17 juni till och med den 2 augusti.
Ansökan görs via Lediga jobb - Region Stockholm 

Frågor kring regional-BT: bt.programmet.slso@regionstockholm.se

BT integrerad i en befintlig ST-tjänst

Inom allmänmedicin i Region Stockholm söker man själv ST-tjänst i allmänmedicin med integrerad BT på vårdcentral för en anställning som ST. Tjänstgöringen inleds med ett års tjänstgöring på vårdcentral och BT beräknas slutföras under de två första åren av ST parallellt med att man planerar för övrig kompetensutveckling under resterande del av ST i allmänmedicin. Kontakta ST-studierektor i respektive geografiskt område för mer information.

Mer information kan du även hitta här: Bastjänstgöring (BT) - Region Stockholm