BT-läkare

Den 1 juli 2021 infördes läkarnas bastjänstgöring (BT) som en del av läkarnas specialiseringstjänstgöring. Införandet är en del av en större reform där den nya svenska läkarutbildningen förlängs och blir legitimationsgrundande, allmäntjänstgöringen tas bort och specialiseringstjänstgöring förlängs. Våra studierektorer deltar som stöd tillsammans med andra BT-aktörer i urval, placering, introduktion och utbildning av regionens BT-läkare.

 

BT-läkarna anställs av BT-enheten på Stockholms läns sjukvårdsområde i en tidsbegränsad anställning som löper under ett år. I tjänsten ingår placering inom 4 specialiteter; 4 månader akutsjukvård, 4 månader allmänmedicin, 2 månader geriatrik och 2 månader psykiatri. Som BT-läkare tjänstgör man på enheter som finns inom hela regionens geografiska upptagningsområde.

Du kan läsa mer om BT här:
Bastjänstgöring (BT) - Region Stockholm

Rekrytering inför BT med start vårtermin 2022 pågår fram till 4/3:
Legitimerade läkare sökes till Region Stockholms BT-program (varbi.com)