Förbättringsarbeten 2022

Hämta inspiration och lär av andras förbättringsarbeten i primärvården från 2022. Dokumenten är organiserade efter olika ämnesområden. Genom att klicka på länkarna nedan kan du utforska och dra nytta av det tillgängliga materialet.

Bensår

Diabetes

Hjärta/kärl

Kontinuitet/flöden

Levnadsvanor

Luftvägar

Läkemedel

Njursjukdom

Osteoporos

Psykisk ohälsa

Våld i nära relationer

Äldres hälsa/hemsjukvård

Övrigt