Läkemedel

Behöver ni komma vidare med ert förbättringsarbete kring läkemedelsfrågor? Våra informationsapotekare erbjuder ett helhetsgrepp om uppföljning av förskrivning, nationella riktlinjer och ändrade rekommendationer i vårdprogram i relation till den egna mottagningens patientunderlag och resultat. Vi arrangerar också föreläsningar om Pascal och Dos, läkemedelsgenomgångar och Hänvisningsstödet.

 

Uppdrag/erbjudande:

  • Informationsapotekarna gör uppsökande besök på vårdcentraler i regionen kring läkemedelsfrågor. De hjälper till med att identifiera och analysera förbättringsområden och ger återkoppling på förskrivningsmönster. Den egna förskrivningen och jämförelser med andra verksamheter utgör ett underlag för diskussion och lokalt förändringsarbete.
  • Fortbildar om Kloka listan, de kloka råden, nationella riktlinjer och rekommendationer samt aktuella frågor inom läkemedelsområdet, i samråd med region Stockholms läkemedelskommitté. Vi erbjuder också digitala föreläsningar och webbinarier om Pascal och dosförpackade läkemedel för medarbetare i primärvården.
  • I och med sin breda kontaktyta är teamet naturlig förmedlare av kontakter mellan vårdcentraler i regionen och APC:s professionsnätverk och övriga medarbetare samt till regionens läkemedelskommitté och RPO Primärvård.
  • Informationsapotekarteamet är även stödfunktion inom APC kring läkemedelsfrågor och kvalitetsarbete.

Kontakta din lokalt ansvariga informationsapotekare, som du hittar längst ner på sidan, om du har frågor kring detta.

 

Om oss

APC informationsapotekare har omfattande erfarenhet inom läkemedelsfrågor, analys av läkemedelsstatistik och kvalitetsarbete. Vi är väl förankrade i Region Stockholms kunskapsstyrningsorganisation och samarbetar nära informationsläkare, sjuksköterskor med flera för att säkerställa att våra tjänster är relevanta och anpassade för vår målgrupps behov.

Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar

Gå den awebbutbildningen på Lärtorget som ger dig och ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. Syftet är att minska antalet fel i läkemedelslistor, förebygga läkemedelsrelaterade problem och öka kvaliteten på patienters läkemedelsbehandling. 

Fortbildning om Pascal och dosförpackade läkemedel

Delta i våra digitala lunchföreläsningar om Pascal och dosförpackade läkemedel, speciellt riktade till allmänläkare, geriatriker och sjuksköterskor. Uppdatera dig om de senaste frågeställningarna! För datum och tider, klicka här >>

Fortbildning om Hänvisningsstödet

Delta i våra digitala föreläsningar om Hänvisningsstödet, anpassade för sjuksköterskor inom primärvård och närakuter. Passa på att utbyta erfarenheter och ställa frågor. För datum och anmälan, klicka här >>

 

Kontakt: Dos & Pascal

 

 

Kontakta APC:s informationsapotekare:

Kontakt: Stockholm Norr

 

Kontakt: Stockholm Centrum

Marie Schill

Enhetschef: Kvalitetsstöd & fortbildning
Informationsapotekare

 

Kontakt: Stockholm Syd

 

Kontakt: Informationsläkare