Endokrina sjukdomar

Primärvården spelar en nyckelroll i hanteringen av typ 2-diabetes, från tidig upptäckt till behandling och prevention. Genom kunskap, personcentrerat omhändertagande och evidensbaserade metoder kan patienternas hälsa främjas. Vi erbjuder stöd, metoder och fortbildning för att uppdatera kunskaper och utveckla vårdkvaliteten.

 

Uppdrag/erbjudande

Skapa förutsättningar för en evidensbaserad, jämlik och personcentrerad diabetesvård genom att:

  • Arrangera fortbildningsaktiviteter om typ 2-diabetes fysiskt eller digitalt. 
  • Erbjuda verksamhetsbesök med teman som: Diacert workshop– Tillsammans med dig bygger vi en bra organisation kring diabetesvården.
  • ”Boka vi kommer” - seminarier eller webbinarier med fasta teman eller skräddarsytt utifrån behov.
  • Erbjuda diabetesronder.
  • Arrangera yrkesspecifika nätverksträffar med olika fortbildningsteman. 
  • Ta fram informationsmaterial och olika verktyg.

Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

 

Marina och Kaija från APC lär ut DiaCert

Smart och mer jämlik diabetesvård med DiaCert

Som stöd i arbetet med att utveckla diabetesvården erbjuds modellen DiaCert primärvårdens personal i Region Stockholm. Hittills har den använts på 45 vårdcentraler. Bättre blodsockernivåer på personer med typ-2 diabetes, fler bedömningar av fotstatus, tydligare ansvarsfördelning och stärkt teamarbete är några resultat.

Två medarbetare på Liljeholmens vårdcentral

Genomlysning gav resultat

Med engagerad personal, bra struktur, tydligt individfokus och arbete med kvalitetsdata ligger Liljeholmens universitetsvårdcentral i framkant med behandling och tidig upptäckt av typ 2-diabetes. Arbetsmodellen DiaCert har använts som stöd i förbättringsarbetet.

LÄSTIPS: Primärvård och tandvård i unikt projekt – fångar upp fler med risk för diabetes

När primärvården samarbetar med tandvården kan fler personer med risk för 2-diabetes och prediabetes upptäckas och få hjälp. Det visar en vetenskaplig utvärdering av utvecklingsprojektet DentDi som Akademiskt primärvårdscentrum och Folktandvården står bakom.

LÄSTIPS: Nytt dialogverktyg för att involvera familjen i egenvård vid typ 2-diabetes

Family Toolbox är ett dialogverktyg som öppnar för nya möjligheter att involvera hela familjen för att personer med typ 2-diabetes kan engagera sig i sin egenvård i positiv riktning.

Kontakt

Efva Forssell

Leg Dietist
Kognitiv beteendeterapeut (Steg 1)

Anna Ugarph Morawski

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Katri Harcke

Distriktssköterska
Diabetes- och astma/kolsjuksköterska
Doktorand