Listen

Publikationskatalog

Här samlar vi material och publikationer som rapporter, broschyrer, utbildningsmaterial, årsböcker, faktablad, informationsmaterial och filmer. Katalogen är under uppbyggnad och fylls hela tiden på. Sök, filtrera och välj! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Forskningsartiklar
Informationsmaterial
Utbildningsmaterial
Rapporter
Video-filmer
Vårdutvecklingsplaner
Årsbok
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
BT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Barn och ungdomars hälsa
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
FaR – fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Läkemedel
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Universitetsvårdcentral: Gustavsberg
Universitetsvårdcentral: Jakobsberg
Universitetsvårdcentral: Liljeholmen
Alla
AT, ST & BT
Cancersjukdomar
Forskning
Försäkringsmedicin
Kvalitetsstöd & fortbildning
Utbildning, VIL & VFU
Våld i nära relationer
Återställ

Visar 10 dokument

Sorterar på: Bokstavsordning

Bokstavsordning
Publikationsår

2023

Enheten våld i nära relationer

Stödmaterialet är utformat för att användas i samtal med personer som lever under pågående våldsutsatthet. För att använda materialet krävs ingen specifik behandlingsinriktning utan tanken är att det ska fungera som komplement till, och inkluderas i, ordinarie psykosocialt/psykoterapeutiskt arbete och behandling.

Se mer

2019

Kunskapsteam CaPrim

Författare: Nazmije Kelmendi, Pia Klernäs, Marie Nilsson

Se mer

2021

Checklista, inklusive kontaktuppgifter till VIL/VFU-samordnare i primärvården.

Se mer

Enheten våld i nära relationer

I dokumentet följer en checklista för upprättandet av en skriftlig lokal rutin. Du kan även ladda ner checklistan som en PDF tillsammans med ytterligare stödmaterial för upprättandet av en lokal vårdrutin.

Se mer

2021

Kunskapsteam FaR

Fler mår fysiskt och psykiskt bättre och har kunnat komma igång med fysisk aktivitet som ett behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa med stöd av FaR-mottagningar. Det framgår av en rapport om ett avslutat projekt i Södertälje, Rinkeby-Kista, Akalla och Husby. "Konceptet med stödfunktion som länk mellan vårdgivare, patient och egenvård är både förskrivare och patienter nöjda med", säger Cecilia Berg, koordinator för kunskapsteam FaR vid APC.

Se mer

Kunskapsteam Diabetes

Stöddokument till dig som är läkare och distriktssjuksköterska/diabetessjuksköterska i primärvården. Kan skrivas ut som en mall för enhetens diabetesvård.

Se mer

Här har vi samlat alla vetenskapliga artiklar av forskare knutna till APC som publicerades under 2020 i olika vetenskapliga tidskrifter.

Se mer

Här har vi samlat alla vetenskapliga artiklar av forskare knutna till APC som publicerades under 2021 i olika vetenskapliga tidskrifter.

Se mer

Här har vi samlat alla vetenskapliga artiklar av forskare knutna till APC som publicerades under 2022 i olika vetenskapliga tidskrifter.

Se mer

2023

Enheten våld i nära relationer

För att underlätta för hälso- och sjukvårdens personal att ställa frågor om våldsutsatthet har enheten Våld i nära relationer på APC i olika omgångar arbetat med att ta fram ett frågeformulär som fångar pågående våld i nära relation och våldets omfattning och svårighetsgrad, vilket är kliniskt viktiga faktorer. Du kan ladda ner formuläret längst ned på sidan.

Se mer

1/4