Listen

Publikationskatalog

Här samlar vi material och publikationer som rapporter, broschyrer, utbildningsmaterial, årsböcker, faktablad, informationsmaterial och filmer. Katalogen är under uppbyggnad och fylls hela tiden på. Sök, filtrera och välj! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Forskningsartiklar
Informationsmaterial
Utbildningsmaterial
Rapporter
Video-filmer
Vårdutvecklingsplaner
Årsbok
Återställ
Alla
Administratör
Arbetsterapeut
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehab-koordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Alla
Enhet: AT/ST
Enhet: Levnadsvanor
Enhet: Soma
Enhet: Psyke & Rehab
Enhet: Våld i nära relationer
Enhet: Vårdyrkesutbildningar, VIL & VFU
Professionsutveckling
AVC Danderyd
AVC Gustavsberg
AVC Jakobsberg
AVC Huddinge-Flemingsberg
AVC Hässelby-Akalla
AVC Liljeholmen
AVC Norrtälje-TioHundra AB
AVC S:t Erik
Återställ

Visar 10 dokument

Sorterar på: Bokstavsordning

Bokstavsordning
Publikationsår

2013

Bedömningshjälp för ”problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring eller risk för undernäring”.

Se mer

2019

Kunskapsteam CaPrim

Författare: Nazmije Kelmendi, Pia Klernäs, Marie Nilsson

Se mer

2016

Kunskapsteam Diabetes

Denna vårdutvecklingsplan har tagits fram som ett stöd för dig som distriktssköterska/diabetessjuksköterska i vården av personer med typ 2-diabetes. Omvårdnad vid diabetes omfattar patientutbildning och stöd med syfte att göra personen delaktig i vården och ge denne möjlighet att fatta välgrundade egenvårdsbeslut.

Se mer

2018

Kunskapsteam Diabetes

2018

Kunskapsteam Diabetes

2017

Kunskapsteam Diabetes

2017

Kunskapsteam Diabetes

1/4