Listen

Publikationskatalog

Här samlar vi material och publikationer som rapporter, broschyrer, utbildningsmaterial, årsböcker, faktablad, informationsmaterial och filmer. Katalogen är under uppbyggnad och fylls hela tiden på. Sök, filtrera och välj! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Forskningsartiklar
Informationsmaterial
Utbildningsmaterial
Rapporter
Video-filmer
Vårdutvecklingsplaner
Årsbok
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehab-koordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Alla
Enhet: AT/ST
Enhet: Levnadsvanor
Enhet: Soma
Enhet: Psyke & Rehab
Enhet: Våld i nära relationer
Enhet: Utbildning, VIL & VFU
Professionsutveckling
AVC Danderyd
AVC Gustavsberg
AVC Jakobsberg
AVC Huddinge-Flemingsberg
AVC Hässelby-Akalla
AVC Liljeholmen
AVC Norrtälje-TioHundra AB
AVC S:t Erik
Återställ

Visar 10 dokument

Sorterar på: Bokstavsordning

Bokstavsordning
Publikationsår

2019

Kunskapsteam CaPrim

Författare: Nazmije Kelmendi, Pia Klernäs, Marie Nilsson

Se mer

2021

Checklista, inklusive kontaktuppgifter till VIL/VFU-samordnare i primärvården.

Se mer

Enhet: Våld i nära relationer

I dokumentet följer en checklista för upprättandet av en skriftlig lokal rutin. Du kan även ladda ner checklistan som en PDF tillsammans med ytterligare stödmaterial för upprättandet av en lokal vårdrutin.

Se mer

2021

Fler mår fysiskt och psykiskt bättre och har kunnat komma igång med fysisk aktivitet som ett behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa med stöd av FaR-mottagningar. Det framgår av en rapport om ett avslutat projekt i Södertälje, Rinkeby-Kista, Akalla och Husby. "Konceptet med stödfunktion som länk mellan vårdgivare, patient och egenvård är både förskrivare och patienter nöjda med", säger Cecilia Berg, koordinator för kunskapsteam FaR vid APC.

Se mer

2021

Hur yttrar sig vilka långvariga symtom hos personer med bekräftad covid-19? Vilka behandlings- och rehabiliteringsinsatser är effektiva, hur är det aktuella kunskapsläget och hur kan primärvården omhänderta dessa patienter på bästa sätt? Se inspelat webbinarium där experter från både primärvård och post-covidmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset medverkar.

Se mer

Kunskapsteam Diabetes

Stöddokument till dig som är läkare och distriktssjuksköterska/diabetessjuksköterska i primärvården. Kan skrivas ut som en mall för enhetens diabetesvård.

Se mer

Här har vi samlat alla vetenskapliga artiklar av forskare knutna till APC som publicerades under 2020 i olika vetenskapliga tidskrifter.

Se mer

Enhet: Våld i nära relationer

Lathund vid våld i nära relation.

Se mer

2016

Lena Lundh

Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr, Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak och Margareta Pantzar psykolog, Psykologer mot Tobak.

Se mer

2013

Denna vårdutvecklingsplan är ett stöd i att strukturera arbetet kring vård av patienter med bensår och att utvärdera uppnådda resultat.

Se mer

1/3