Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt problem för folkhälsan. Trots att många drabbade söker vård, väljer få att berätta om sin utsatthet. Det är därför av yttersta vikt att vårdpersonalen kan upptäcka tecken på våld och ställa rätt frågor. För att stärka denna förmåga utvecklar vi och sprider kunskap samt fortbildar personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården - allt i syfte att bättre kunna stödja och hjälpa våldsutsatta.

 

Uppdrag/erbjudande

Uppdraget är att förse hälso-, sjukvård och tandvårdspersonal i Stockholms läns landsting med kunskap om våld i nära relationer. Syftet är att öka deras förmåga att känna igen och stödja drabbade patienter, med mål att förebygga ohälsa och främja hälsa. Detta åstadkoms genom att:

  • Erbjuda expertstöd till all hälso- och tandvård, oavsett driftsform.
  • Utveckla och följa upp utbildningar, workshops och handledning.
  • Stödja implementeringen av riktlinjer.
  • Skapa evidensbaserad kunskap och utveckla metoder.
  • Koordinera vårdens resurser inom området.
  • Sprida information och samarbeta med myndigheter, organisationer samt andra kommuner och landsting.

Kontaktuppgifter hittar du längs ner på sidan.

 

Collage Ny webbutbildning

Webbutbildning med fokus på våldsutsatthet och hälsa

Våld i nära relationer − ett högaktuellt samhällsproblem. Nu finns en kostnadsfri webbutbildning speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relationer och hur du på bästa sätt kan ge våldsutsatta professionellt stöd och behandling.

Fyra filmer om: När våld i nära relationer smyger sig på

1. Normalisering

2. När våld i nära relationer blandas ihop med kärlek

3. När våld i nära relationer bevittnas av barn

4. Kontroll, isolerig, anpassning och förskjutning av gränser

TIPS: Fråga om våld på rutin gav effekt i Södertälje

Att rutinmässigt fråga patienter inom psykiatrin om våld i nära relation ökade upptäckta fall med över 200 procent. Ungefär hälften av patienterna som tillfrågades uppgav att de varit eller pågående är utsatta för någon typ av våld. Det visar en rapport om ett projekt inom Psykiatricentrum Södertälje som gjorts i samarbete med APC.

LÄSTIPS: Stora brister i att upptäcka våld i nära relation inom hälso-och sjukvården

Hälso- och sjukvårdenupptäcker inte våldsutsatta kvinnor i tillräcklig utsträckning, visar en rapport från Akademiskt primärvårdscentrum. Av drygt 6 000 intervjuade kvinnor i Region Stockholm har över 75 procent av de som lever i pågående våld aldrig fått frågan om våld vid vårdbesök. Samtidigt är många nöjda med stödet de fått när de berättat. Rapporten visar även att våldsutsatta kvinnor uppger betydligt fler fysiska och depressiva symptom än icke våldsutsatta.

 

Kontakt