Lung- och allergisjukdomar

Behöver du fördjupa och uppdatera dina kunskaper i astma, allergi eller KOL? Då är du välkommen att kontakta vårt kunskapsteam. Vi erbjuder fortbildning i olika former och stöd till dig som arbetar i primärvården. Syftet är att skapa förutsättningar för en evidensbaserad och kvalitetssäkrad vård av patienter med astma/KOL och allergi.

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vi är

Ett interprofessionellt och företagsoberoende kunskapsteam med allmänläkare och astma/KOL-sjuksköterskor för personalen i Stockholms läns primärvård. Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC.

Vi vill

Bidra till att patienter med allergi, astma och KOL får en trygg och säker vård och förebyggande insatser av god kvalitet genom att stärka personalens kompetens och yrkesroller samt erbjuda olika sorters stöd.

Vi gör

 • Tar fram och arrangerar fortbildningsaktiviteter som: Nationellt spirometrikörkort, astmautbildning, KOL-utbildning.
  allergi – pricktestutbildning, allergisk rinitutbildning, stöd- och utbildningsbesök, så kallade ”Boka-vi-kommer” - kostnadsfria aktiviteter utifrån verksamheternas egna behov på arbetsplatsen eller i AVC-nätverk.
 • Ger stöd med att starta astma/KOL-mottagning.  
 • Konsultationer.
 • Erbjuder ”Verktygslåda” – dokument för patient- utbildning, flödesscheman och spirometrilathund.
 • Anordnar nätverksaktiviteter inom varje AVC-område.
 • Håller oss uppdaterade om vetenskapliga rön och utveckling inom området. Bedriver egen forskning.
 • Utvärderar aktiviteter.
 • Har ett nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, logopeder samt kuratorer som arbetar och undervisar i primärvården.
 • Deltar i arbete med att ta fram nationella riktlinjer för vård av astma och KOL.
 • Bidrar till astma- och KOL-vård av god kvalitet genom möten och arbetsgrupper med exempelvis Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Värdelyftet, VISS, Allergicentrum Stockholm och patientorganisationer.

Alla team-medlemmar är kliniskt verksamma i Region Stockholms primärvård.

Här finns mer bra information om astma och KOL:

Allergicentrum Stockholm

Astma-, allergi-, och KOL-sköterskeföreningen

Nätverket för astma-, allergi-, och KOL-intresserade allmänläkare

Kontakt