Smärta

Långvarig smärta drabbar upp till hälften av befolkningen, och primärvården är ofta den första kontaktpunkten. Att hantera långvarig smärta kan vara komplext och kräver samarbete mellan olika vårdprofessioner och vårdnivåer. Vi erbjuder fortbildningoch stöd inom flera områden som är viktiga vid smärta. Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa till.

Boka vi kommer-seminarium: Långvarig smärta

Långvarig smärta är vanligt och upplevs ofta svårt att handlägga på ett bra sätt i primärvården. Ämnet är komplext, och en bra handläggning förutsätter samarbete både mellan olika personalkategorier. Vi diskuterar tillsammans vad ni kan göra på er arbetsplats för att förbättra vården för denna stora patientgrupp.

Välkommen att kontakta oss för att boka detta seminarium!

 

Uppdrag/erbjudande

Bidra till evidensbaserad, sammanhållen vård för personer med smärta, genom att sprida kunskap och stärka kompetens hos vård- och rehabiliteringspersonal i primärvården. Det gör vi genom att:

  • Utforma och arrangera fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som kan vara antingen för en yrkesgrupp specifikt eller tvärprofessionell, där flera olika yrkesgrupper deltar.
  • "Boka-vi-kommer” - skräddarsyr innehåll och arrangerar på den plats du önskar utifrån verksamhetens behov.
  • Informera om aktuella händelser och tipsar om nyttiga verktyg via blogg.
  • Samarbeta med olika aktörer och nätverk inom vård- och rehabilitering av personer med smärta, såväl regionalt som nationellt.

 

Kontakt

Åsa Niper

Specialist i allmänmedicin
Doktorand