Stroke

Varje dag drabbas i genomsnitt tio personer i Stockholms län av stroke. Personer som haft stroke/TIA bör ha livslång strukturerad uppföljning och rehabilitering där primärvården har en stor roll. Samverkan mellan husläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering är av stor betydelse. Behöver du fördjupa dina kunskaper eller stöd i förbättringsarbete avseende målgruppen? Då är du välkommen att kontakta oss!

Boka vi kommer! 3 alternativ

Vi erbjuder kostnadsfria seminarier till din arbetsplats om stroke/förvärvad hjärnskada och ger praktiska tips i den kliniska vardagen. Vi kommer ut till er eller genomför seminariet digitalt. I dagsläget har vi tre olika ”Boka - vi kommer". Tillsammans kartlägger vi behov och önskemål. Klicka på knappen, läs mer om innehållet och boka oss direkt!

Vi ska

  • Bidra till trygg och säker vård och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående, genom att sprida kunskap och stärka kompetens hos  vård- och rehabiliteringspersonal i primärvården.
  • Bidra till att utveckla och fördjupa samverkan mellan olika aktörer i regionen.

Uppdrag

  • Utforma och arrangera fortbildning i form av föreläsning, seminarium eller workshop.
  • Anordna nätverksaktiviteter.
  • Konsultationer inom TIA, stroke/förvärvad hjärnskada för personal.
  • Samarbeta med olika aktörer och nätverk inom vård- och rehabiliteringskedjan stroke/förvärvad hjärnskada, såväl regionalt som nationellt.
  • Samarbeta med stroke- och hjärnskadesamordnare samt stroke- och hjärnskadevägledare i regionen.
  • Ingå i forskarnätverk.

 

Kontakt