Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin är grundläggande för att säkerställa att patienterna i primärvården får en högkvalitativ hantering av sjukskrivningar och rehabilitering. Samtidigt upplever många yrkesverksamma frågor kring sjukskrivningar som komplexa och utmanande. Fördjupade kunskaper och stöd inom detta område kan inte bara förbättra patientsäkerheten utan också stärka arbetsmiljön.

 

Uppdrag/erbjudande

  • Utveckla och sprida kunskap om klinisk försäkringsmedicin.
  • Stärka vårdteamets kompetens inom försäkringsmedicinsk bedömning genom digitala föreläsningar och Teams-möten, baserat på nationella riktlinjer, lagstiftning och klinisk erfarenhet.
  • Implementera effektiva försäkringsmedicinska rutiner och arbetssätt.
  • Stöd med att förbättra lokala rehabiliteringsplaner.
  • Stöd med att främja patientens engagemang och ansvarstagande i sin rehabiliteringsprocess.
  • Stöd med att säkerställa att alla försäkringsmedicinska intyg är välunderbyggda och av hög kvalitet.
  • Stöd med att upprätthålla hög patientsäkerhet inom försäkringsmedicinen.
  • Samarbeta med externa aktörer som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Målgrupp

Målgruppen är personal som är verksamma inom primärvården - läkare och sjuksköterskor, rehabkoordinatorer, läkare med speciellt fokus på försäkringsmedicin, samt team inom psykosocial vård och primärvårdsrehab.

Se film om sjukskrivningsprocessen

Titta gärna på vår kortfilm om sjukskrivningsprocessen och hur APC kan stödja den. Vi utforskar vikten av medicinsk bedömning av patientens hälsotillstånd och arbetsförmåga, samt planering för rehabilitering och eventuell återgång till arbete.

 

Vad är försäkringsmedicin?

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.
(Källa: Nationellt försäkringsmedicinskt forum 2017)

Samverkan

I uppdraget samarbetar vi med Centrum för psykiatriforskning (CPF), Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), och kliniskt verksamma forskare i primärvården kopplade till Karolinska institutet.

Kontakt