Listen

Utbildningskatalog

Spirometrikörkort, fysisk aktivitet på recept, Boka-vi-kommer och VESTA-program. Det är bara några av alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också skriva i en sökfras i fritextfältet. Gör ditt val och boka direkt! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Din sökning på 'Fysisk aktivitet' gav 14 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Alla
Digital utbildning (Teams/Zoom)
Poäng/uppdragsutbildning
Webbutbildning
Fysisk utbildning
Boka-vi-kommer
Evenemang
Nätverksträff
Case-seminarium
KVAST
VESTA
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
BT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Barn och ungdomars hälsa
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
FaR – fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Läkemedel
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Universitetsvårdcentral: Gustavsberg
Universitetsvårdcentral: Jakobsberg
Universitetsvårdcentral: Liljeholmen
Alla
AT, ST & BT
Cancersjukdomar
Forskning
Försäkringsmedicin
Kvalitetsstöd & fortbildning
Utbildning, VIL & VFU
Våld i nära relationer
Återställ

Lärtorget

Webbkurs

Den här webbutbildningen har tagits fram för att stötta hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården i arbetet med barn och ungdomar som har ohälsosamma matvanor eller som är otillräckligt fysiskt aktiva. Kursen ger en introduktion till insatsen Familjestödsprogram.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Syftet med denna kurs är att ge dig grundläggande kunskap om FaR-metoden och hur du kan använda denna med dina patienter. Utbildningen riktar sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal men särskilt personal inom primärvård.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Vill du veta mer om hur du kan stödja dina patienter till ökad fysisk aktivitet? Vi ger en introduktion till metoden FaR – Fysisk aktivitet på recept.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Välkommen att boka in seminarium om osteoporosvård och frakturprevention för läkare och/eller sjuksköterskor på vårdcentralen! Fokus anpassas efter era önskemål t.ex. diskussioner utifrån era egna patienter eller medhavda patientfall. Möte på VC eller digitalt 1-2 timmar.

Se mer

2024-05-21, Flera tillfällen

12.30 - 14

Digitalt via Teams

Genom en digital nätverksträff erbjuds möjlighet för förskrivare och aktivitetsarrangörer att träffas. Hela 16 träffar erbjuds under 2024, varje kommun eller stadsdel i Stockholms län finns representerad. Träffarna ger kunskap om varandras verksamheter vilket underlättar ordinationen av FaR. Förskrivarna får möjlighet att kartlägga aktiviteter i sitt närområde och aktivitetsarrangörerna får berätta om sin verksamhet.

Se mer

2024-05-24, Flera tillfällen

9 - 16

Solnavägen 1 E, Torsplan

Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig!

Se mer

2024-08-20

9 - 10.30

Digitalt via Teams

Arbetet med levnadsvanor är en viktig del av primärvårdens uppdrag. För att implementera ett arbetssätt behövs ofta tydliga processer och rutiner. Denna utbildning ger dig kunskap om såväl hur primärvårdspersonal bör arbeta med levnadsvanor och hur arbetet kan struktureras på enheten.

Se mer

2024-08-20, Flera tillfällen

11 - 12.30

Digitalt via Teams

Fokus under kurstillfället är hur vi i primärvården kan bedöma personers aktivitetsnivå och dokumentera detta samt vilka insatser som kan göras för att stödja en person till ökad aktivitet. Även principer och grundbegrepp inom fysisk aktivitet gås igenom.

Se mer

2024-08-20, Flera tillfällen

13 - 14.30

Digitalt via Teams

Interprofessionell utbildning lämplig för alla som vill få ökad kunskap och förståelse för det lokala arbetet med FaR. Det senaste inom FaR-arbetet i Stockholm presenteras samtidigt som FaR-metoden inklusive blanketter gås igenom.

Se mer

2024-08-22

9 - 15.30

Dag 1 och 2 Solnavägen 1E (Torsplan, lokal Saffran), samt Digitalt via Teams

Hur kan vårdpersonal stödja vårdnadshavare att leda sina barn till en hälsosam vikt? Denna kurs ger deltagarna kunskap om barnobesitas som komplex sjukdom samt stöd i behandlingsprocessen.

Se mer

2024-09-13, Flera tillfällen

13 - 16

Fysisk utbildning

Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR.

Se mer

2024-10-03, Flera tillfällen

8 - 16

Digitalt via Teams

Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS , metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vetenskapliga bakgrunden till att välja metoden FaR.

Se mer

2024-10-09, Flera tillfällen

9 - 15.15

APC Solnav 1 E Torsplan, Plan 4 Lokal Lomme

Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det Nationella vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor-prevention och behandling.

Se mer

2024-11-06, Flera tillfällen

8 - 15

Digitalt via Teams

Vill du lära dig använda Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och öva på bemötande och samtal som främjar fysisk aktivitet? Vill du skaffa dig kunskap om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) för barn? Då är det här rätt kurs för dig!

Se mer

1/1