Familjestödsprogram

  • 2023-11-22

  • 8 - 16

  • Solnavägen 1E, Torsplan/Digitalt via Teams

Hur kan vårdpersonal stödja vårdnadshavare att leda sina barn till hälsosamma vanor kring mat- och fysisk aktivitet på bästa sätt? Denna kurs ger deltagarna kunskap och stöd till att praktiskt bygga upp och implementera ett familjestödsprogram lokalt.

Familjestödsprogram beskrivs i "Nationellt vårdprogram för Ohälsosamma levnadsvanor" och bör erbjudas enligt förfrågningsunderlaget för husläkarmottagningar. Krav för att bli antagen att gå denna kurs är att 2 personer från samma enhet anmäler sig. Diplom utfärdas efter avlutad kurs.

Kursdatum och tid


22/11 kl 8:00-16:00

29/11 kl 9:00-16:15

v.49 kl 8:00-12:00

15/12 kl 9:00-12:00

Anmäl dig senast 1 november

Innehåll

Dag 1 den 22/11 (Digitalt): e-kurs, föreläsningar och inspiration

Dag 2 den 29/11 (Fysiskt): praktiska övningar och implementeringsarbete

Dag 3 under vecka 49 (valfri halvdag på plats på egen vårdenhet): hemuppgift med fokus på implementering

Dag 4 den 15/12 (Fysiskt) halvdag: slutplanering för ert lokala familjestödsprogram

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Kunna konstruera ett familjestödsprogram utifrån lokala förutsättningar för att kunna arbeta med familjestödsprogram
  • Anpassa bemötande och information till barn, unga och vårdnadshavare
  • Kunna tillämpa teoribaserade och strukturerade åtgärder
  • Kunskap om verktyg för att bedöma barnets och familjens motivation, beredskap till förändring och deras förutsättningar
  • Fördjupad ämneskunskap om den/de levnadsvanor som berörs
  • Veta var evidensbaserad information om levnadsvanor för barn finns
  • Vara uppdaterad avseende evidens inom den specifika levnadsvanan

Målgrupp

Husläkarmottagning, Primärvårdsrehab, Skolhälsovård

Föreläsare

Åsa Norman, Karolinska Institutet

Larios Malki, Transkulturellt centrum

Jenny Lindroth, Akademiskt primärvårdscentrum

Liselotte Schäfer Elinder, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Anja Nordenfelt, Mamma united

Anna Ek, Karolinska Institutet

Cecilia Berg, Akademiskt primärvårdscentrum

Mahnoush Etminan Malek, Akademiskt primärvårdscentrum

Kostnad

Kostnadsfri för primärvårdsanställda i Region Stockholm

Kontaktuppgifter

Se strax intill

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Fysisk aktivitet, Mat, Levnadsvanor, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning