Familjestödsprogram

  • 2024-05-29

  • 8 - 16

  • Solnavägen 1E, Torsplan/Digitalt via Teams

Hur kan vårdpersonal stödja vårdnadshavare att leda sina barn till hälsosamma vanor kring mat- och fysisk aktivitet på bästa sätt? Denna kurs ger deltagarna kunskap och stöd till att praktiskt bygga upp och implementera ett familjestödsprogram lokalt.

Familjestödsprogram beskrivs i "Nationellt vårdprogram för Ohälsosamma levnadsvanor" och bör erbjudas enligt förfrågningsunderlaget för husläkarmottagningar. Krav för att bli antagen att gå denna kurs är att 2 personer från samma enhet anmäler sig. Diplom utfärdas efter avlutad kurs.

Kursdatum och tid

 

Dag 1 29/5 digitalt kl. 8-16

Dag 2 31/5 på plats kl. 9-15

Dag 3 en halvdag på egna enheten under v 23

Dag 4 10/6  på plats kl 8:30-12

Anmäl dig senast 15/5

Innehåll

Dag 1 den 29/5 (Digitalt): e-kurs, föreläsningar och inspiration

Dag 2 den 31/5 (Fysiskt): praktiska övningar och implementeringsarbete

Dag 3 under vecka 23 (valfri halvdag på plats på egen vårdenhet): hemuppgift med fokus på implementering

Dag 4 den 10/6 (Fysiskt) halvdag: slutplanering för ert lokala familjestödsprogram

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Kunna konstruera ett familjestödsprogram utifrån lokala förutsättningar för att kunna arbeta med familjestödsprogram
  • Anpassa bemötande och information till barn, unga och vårdnadshavare
  • Kunna tillämpa teoribaserade och strukturerade åtgärder
  • Kunskap om verktyg för att bedöma barnets och familjens motivation, beredskap till förändring och deras förutsättningar
  • Fördjupad ämneskunskap om den/de levnadsvanor som berörs
  • Veta var evidensbaserad information om levnadsvanor för barn finns
  • Vara uppdaterad avseende evidens inom den specifika levnadsvanan

Målgrupp

Husläkarmottagning, Primärvårdsrehab

Föreläsare

Åsa Norman, Karolinska Institutet

Larios Malki, Transkulturellt centrum

Jenny Lindroth, Tyresö Rehab

Cecilia Berg, Akademiskt primärvårdscentrum

Mahnoush Etminan Malek, Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Fysisk aktivitet, Mat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning