Kom igång med Fysisk aktivitet på recept - FaR

 • 2024-05-15

 • 8 - 16

 • Digitalt via Teams

Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS , metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vetenskapliga bakgrunden till att välja metoden FaR.

Kursdatum och tid

 • 15-16 maj kl. 8-16 
 • Anmäl dig senast 8 maj

Innehåll

 • Evidens för fysisk aktivitet som behandling och prevention.
 • Metoden FaR.
 • FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) som underlag vid FaR-förskrivning.
 • Begrepp och definitioner inom fysisk aktivitet och träning.
 • Kunskap om Stockholms FaR-ledarnätverk.
 • Verktyg och strategier vid rådgivande samtal.
 • Praktiska övningar och teori varvas.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Söka och tillgodogöra sig relevant information i FYSS.
 • Diskutera insatser för att implementera FaR på arbetsplatsen.
 • Identifiera patienter som har behov av ökad fysisk aktivitet.
 • Tillämpa metoden FaR.
 • Genomföra rådgivande samtal för att öka fysisk aktivitet hos patienter.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm, se nedan för mer info.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Alla, Fysisk aktivitet, Konsultation, Digital utbildning (Teams/Zoom), FaR – fysisk aktivitet på recept