Kom igång med Fysisk aktivitet på recept - FaR

 • 2023-04-19

 • 8 - 16

 • Digitalt via Teams

Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS , metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vetenskapliga bakgrunden till att välja metoden FaR.

Kursdatum och tid

 • 19-20 april kl. 8-16 Inställd

Innehåll

 • Evidens för fysisk aktivitet som behandling och prevention.
 • Metoden FaR.
 • FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) som underlag vid FaR-förskrivning.
 • Begrepp och definitioner inom fysisk aktivitet och träning.
 • Kunskap om Stockholms FaR-ledarnätverk.
 • Verktyg och strategier vid rådgivande samtal.
 • Praktiska övningar och teori varvas.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Söka och tillgodogöra sig relevant information i FYSS.
 • Diskutera insatser för att implementera FaR på arbetsplatsen.
 • Identifiera patienter som har behov av ökad fysisk aktivitet.
 • Tillämpa metoden FaR.
 • Genomföra rådgivande samtal för att öka fysisk aktivitet hos patienter.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm, se nedan för mer info.

Antal platser

30 st

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

APC, Alla, Fysisk aktivitet, Konsultation, Levnadsvanor, Levnadsvanor, Digital utbildning (Teams/Zoom), FaR – fysisk aktivitet på recept