Kom igång med Fysisk aktivitet på recept - FaR

 • 2022-05-18

 • 8 - 16

 • Digitalt viaTeams

Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vetenskapliga bakgrunden till att välja metoden FaR. Kursen kommer att genomföras digitalt.

Kursdatum och tid

18-19/5 2022, kl. 8-16:30

Innehåll

 • Evidens för fysisk aktivitet som behandling och prevention
 • Metoden FaR
 • Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, FYSS, som underlag vid FaR-förskrivning
 • Begrepp och definitioner inom fysisk aktivitet och träning
 • Kunskap om Stockholms FaR-ledarnätverk
 • Verktyg och strategier vid rådgivande samtal
 • Praktiska övningar och teori varvas

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Söka och tillgodogöra sig relevant information i FYSS.
 • Diskutera insatser för att implementera FaR på arbetsplatsen.
 • Identifiera patienter som har behov av ökad fysisk aktivitet.
 • Tillämpa metoden FaR
 • Genomföra rådgivande samtal för att öka fysisk aktivitet hos patienter.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm, se nedan för mer info.

Antal platser

30 st

Övrigt

Utbildningar arrangerade av kunskapsteam FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokning

För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.

Anmälan

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Alla, Fysisk aktivitet, Konsultation, Levnadsvanor, Enhet: Levnadsvanor, Digital utbildning (Teams/Zoom)