Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och ungdomar

 • 2022-02-16

 • 8.45 - 16.30

 • Digitalt via Teams

Vill du lära dig använda Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och öva på bemötande och samtal som främjar fysisk aktivitet? Vill du skaffa dig kunskap om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) för barn? Då är det här rätt kurs för dig!

Kursdatum och tid

 • 16 februari  kl. 8:45–16:30
 • och
 • 30 mars kl. 9–12 (uppföljning)

Innehåll

 • Fysisk aktivitet och barn och ungdomar
 • FYSS, evidens och rekommendationer
 • Stockholms FaR-ledarnätverk
 • Rådgivande samtal om fysisk aktivitet med barn/ungdomar och vårdnadshavare

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Bedöma aktivitetsnivå
 • Använda metoden FaR för barn och unga
 • Använda Stockholms FaR-ledarnätverks sökverktyg

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm. Se nedan.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Utbildningar arrangerade av kunskapsteam FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Annan, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Enhet: Levnadsvanor, Digital utbildning (Teams/Zoom)