FaR - Fysisk aktivitet på recept

  • Boka vi kommer

Vill du veta mer om hur du kan stödja dina patienter till ökad fysisk aktivitet? Vi ger en introduktion till metoden FaR – Fysisk aktivitet på recept.

Innehåll

Information om metoden FaR och hur den kan användas i patientarbetet, samt vilket vetenskapligt stöd som finns för metoden.

Lärandemål

  • Få kunskap om metoden FaR och de riktlinjer för FaR som finns i Region Stockholm.
  • Få kännedom om FYSS, VISS och FaR-ledarnätverk.
  • Få kännedom om vilka utbildningar som erbjuds beträffande FaR och MI som samtalsmetod.

Föreläsare

Cecilia Berg, leg sjukgymnast/fysioterapeut.

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

APC, Fysisk aktivitet, Boka-vi-kommer, FaR – fysisk aktivitet på recept