Levnadsvaneutbildning

 • 2024-10-09

 • 9 - 15.15

 • APC Solnav 1 E Torsplan, Plan 4 Lokal Lomme

Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det Nationella vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor-prevention och behandling.

Kursdatum och tid

 • 9-10 oktober
 • Anmäl dig senast 25 september

Innehåll

Övergripande målet för utbildningen är att du ska kunna identifiera ohälsosamma levnadsvanor och ge stöd till förändring.

 • Tobakavvänjning - vad hjälper och hur kan vi ge patienten stöd?
 • Att uppmärksamma alkohol - en liten insats kan göra stor nytta
 • Hälsosamma matvanor – vad säger evidensen?
 • Fysisk aktivitet – strukturerat arbete och FaR (Fysisk aktivitet på recept)
 • Samtalet: Att engagera, fokusera och använda motiverande strategier
 • Att fördjupa mina kunskaper, vilka kurser kan jag gå?
 • Lokala rutiner - hur utvecklar vi vårt arbete med levnadsvanor?
 • Socialstyrelsens Riktlinje, Nationella vårdprogrammet, Rådgivningsnivåer

Lärandemål:

 • Kunna redogöra för Socialstyrelsens tre rådgivningsnivåer vid ohälsosamma levnadsvanor
 • Ha kännedom om Nationella vårdprogram for ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling som en bas i det hälsofrämjande arbetet
 • Kunna uppmärksamma och samtala om levnadsvanor samt erbjuda råd och stöd vid behov
 • Vara insatt i ett personcentrerat förhållningssätt som grund för engagemang och partnerskap med patienten
 • Kunna använda enkla motiverande strategier i samtalet med patienten

Föreläsare

Mahnoush Etminan Malek

Åsa Thurfjell

Anne Claesson

Cecilia Berg

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

 

APC, Målgrupp, Alla, Annan, Ämne, Fysisk aktivitet, Mat, Tobaksprevention, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Riskbruk alkohol , Universitetsvårdcentral: Liljeholmen