Utbildning i levnadsvanor

 • 2021-10-26

 • 9 - 15.30

 • Digitalt via Teams

Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det Regionala vårdprogrammet.

Kursdatum och tid

 • 26/10 och 11/11, kl. 9-15:30
 • Anmäl dig senast 15/10

Innehåll

Övergripande målet för utbildningen är att du ska kunna utföra personcentrerade samtal om levnadsvanor och erbjuda råd och stöd till förändring.

 • Tobakavvänjning - vad hjälper och hur kan vi ge patienten stöd?
 • Att uppmärksamma alkohol - en liten insats kan göra stor nytta
 • Rök- och alkoholfri operation - vad behöver patienten veta?
 • Hälsosamma matvanor – vad säger evidensen?
 • Fysisk aktivitet - generella råd och FaR (Fysisk aktivitet på recept)
 • Samtalet: Att engagera, fokusera och använda motiverande strategier
 • Att fördjupa mina kunskaper, vilka kurser kan jag gå?
 • Lokala rutiner - hur utvecklar vi vårt arbete med levnadsvanor?
 • Socialstyrelsens Riktlinje, Regionala vårdprogrammet, Rådgivningsnivåer

Lärandemål:

 • Kunna redogöra för Socialstyrelsens tre rådgivningsnivåer vid ohälsosamma levnadsvanor
 • Ha kunskap om var det finns fördjupad information/fortbildning om levnadsvanor
 • Ha kännedom om Stockholms Regionala vårdprogram 2019: Ohälsosamma levnadsvanor – Prevention och behandling som en bas i det hälsofrämjande arbetet
 • Kunna uppmärksamma och samtala om levnadsvanor samt erbjuda råd och stöd vid behov
 • Vara insatt i ett personcentrerat förhållningssätt som grund för engagemang och partnerskap med patienten
 • Kunna använda enkla motiverande strategier i samtalet med patienten

Föreläsare

Föreläsarna har tvärprofessionell bakgrund och alla är vårdutvecklingsledare på APC.

Målgrupp

Primärvårdsanställda i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas ut av kursansvarig

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Alla, Annan, Ämne, Fysisk aktivitet, Mat, Levnadsvanor, Tobaksprevention, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Riskbruk alkohol