Update geriatrisk omvårdnad för sjuksköterskor och undersköterskor inom äldrevård: Munhälsa en viktig del av vårdarbetet

  • 2023-02-14

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra digitala fortbildningar för dig som arbetar i äldrevården med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar som ger dig inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare.

Kursdatum och tid

14 februari kl. 14-16 anmäl dig senast 13 februari

eller

18 april kl. 14-16 anmäl dig senast 17 april

Välj ett utav datumen.

Innehåll

Hur kan vi tillgodose behovet av god munhygien vid långvarig sjukdom och behandling hos den äldre patienten. Vad är och hur går det till att genomföra en ROAG vilka är bedömningskriterierna.

Föreläsare

Maria Juslin, leg tandhygienist, Karolinska Institutet

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmäl dig till: helen.zetterman@regionstockholm.se

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan föreläsningen.

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Ämne, Cancer, Hjärta och kärl, Infektion , Nutrition, Psykisk hälsa, Stroke - förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning