Update geriatrisk omvårdnad för sjuksköterskor och undersköterskor inom äldrevård: Munhälsa en viktig del av vårdarbetet

  • 2023-11-28

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra digitala fortbildningar för dig som arbetar i äldrevården med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar som ger dig inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare.

Kursdatum och tid

28 novemberkl. 14.00 -16.00

Innehåll

Hur kan vi tillgodose behovet av god munhygien vid långvarig sjukdom och behandling hos den äldre patienten. Vad är och hur går det till att genomföra en ROAG vilka är bedömningskriterierna.

Föreläsare

Maria Juslin, leg tandhygienist, Karolinska Institutet

Målgrupp

 Sjuksköterskor och undersköterskor

Kostnad

Kostnadsfri  

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan tillfället.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Update geriatrisk omvårdnad för sjuksköterskor och undersköterskor inom äldrevård: Munhälsa en viktig del av vårdarbetet 28/11

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Ämne, Cancer, Hjärta och kärl, Infektion , Nutrition, Psykisk hälsa, Stroke - förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning