Omvårdnadsnätverket: Sköra äldre, triagering och samarbete med ambulansen

  • 2024-11-14

  • 13 - 14.30

  • Digitalt vi Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

14 november kl. 13.00 - 14.30

Innehåll

  • I denna föreläsning får ni ta del av hur man inom ambulanssjukvården identifierar och undersöker patienter med enkla hjälpmedel, ofta helt utan tillgång till patientjournalen.
  • Triagering, sortering och prioritering enligt A-E.
  • Samarbete med ambulansen. Kompetenser, resurser, förutsättningar och kända fallgropar.

Lärandemål

 

Föreläsare

Jörgen Nyqvist, Ambulanssjuksköterska AISAB, ambulansstation Västerort
Adjungerad klinisk adjunkt, Akademisk Ambulans

Målgrupp

Distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan tillfället. 

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Omvårdnadsnätverket: Sköra äldre, triagering och samarbete med ambulansen 14/11

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Äldres hälsa - multisjuka, Annat, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning