Äldreomsorgsnätverket: Sömn och sömnsvårigheter hos äldre

  • 2024-10-29

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

29 oktober kl. 14.00 - 16.00

Innehåll

  • Sömnens betydelse för vårt välbefinnande
  • Sömnbesvär. Sömnstörningar
  • Sömnreglering
  • Omvårdnad och behandling

Föreläsare

Christina Bini, distriktssköterska, doktorand, Akademiskt Primärvårdscentrum.

Målgrupp

Sjuksköterskor och undersköterskor.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kurskoordinator till samtliga deltagare dagen innan tillfället. 

Kostnadsfri 

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Omvårdnadsnätverket:Icke farmakologiska behandlingsmetoder 28/11

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Arbetsterapeut, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Äldres hälsa - multisjuka, Digital utbildning (Teams/Zoom), Sömn, Kvalitetsstöd & fortbildning