Äldreomsorgsnätverket: Urinvägsbesvär - symptom, behandling vid UVI, KAD, och ABU

  • 2024-11-05

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

5 november kl. 14.00 - 16.00

Innehåll

I denna föreläsning får ni ta del av en genomgång av

  • Urinvägsbesvär: Definitioner och patientfall kopplat till kvinnor, män och äldre.
  • En beskrivning av behandlingsrekommendationerna och ev fördelar och nackdelar.
  • Patientfall med urinkateter med genomgång av behandling och skötsel/provtagning. 
  • Sjuksköterskans roll i handläggningen och tips i klinisk vardag

Föreläsare

Jessica Lind, distriktssköterska, STRAMA Stockholm

Målgrupp

Sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan tillfället. 

Kostnadsfri kurs

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Äldreomsorgsnätverket: Urinvägsbesvär - symptom och behandling vid UVI,KAD och ABU 5/11

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Äldres hälsa - multisjuka, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning