Omvårdnadsnätverket: Äldre personers sexualitet inom äldreomsorg

  • 2024-12-12

  • 13 - 14.30

  • Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

12 december kl. 13.00 - 14.30

Innehåll

  • Hur ser vi på äldre personers rätt till sexualitet idag? Upptäck de osynliga dimensionerna av omsorg i föreläsningen ’Sexualitet inom äldreomsorgen: Äldres perspektiv och vårdgivares utmaningar'.
  • Denna session kommer att kasta ljus över forskning som rör sexualitet och välbefinnande bland äldre, och hur dessa aspekter hanteras inom äldreomsorgen.
  • Vi kommer att ta del av erfarenheter från både de äldre själva och deras vårdgivare. Genom att föra samman perspektiv från båda sidor av omsorgsrelationen hoppas vi inspirera till en mer inkluderande och empatisk omsorgspraxis. Målet med föreläsningen är att bidra till en insiktsfull diskussion som utmanar rådande normer.

Lärandemål

Målet med föreläsningen är att bidra till en insiktsfull diskussion som utmanar rådande normer.

Föreläsare

KLara Le, Doktorand, PhD Candidate, Örebro Universitet

Målgrupp

Distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan tillfället. 

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Omvårdnadsnätverket: Äldre personers sexualitet inom äldreomsorg 12/12

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Äldres hälsa - multisjuka, Annat, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning