Omvårdnadsnätverket: Urinvägsbesvär i primärvård symtom, behandling av UVI, KAD och ABU

  • 2024-10-03

  • 13 - 14.30

  • Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

3 oktober kl. 13.00 - 14.30

Innehåll

  • I denna föreläsning får ni ta del av en genomgång av urinvägsbesvär i öppenvården; definitioner och patientfall kopplat till kvinnor, män och äldre.
  • En beskrivning av behandlingsrekommendationerna och ev fördelar och nackdelar.
  • Patientfall med urinkateter med genomgång av behandling och skötsel/provtagning. 
  • Sköterskans roll i handläggningen och tips i klinisk vardag

Föreläsare

Jessica Lind, distriktssköterska, Strama Stockholm

Målgrupp

Distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i primärvård

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

 

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Omvårdnadsnätverket: Urinvägsbesvär i primärvård, symptom och behandling av UVI,KAD och ABU 3/10

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Ämne, Infektion , Äldres hälsa - multisjuka, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning