Äldreomsorgsnätverket: Antibiotikaresistens i klinisk vardag-en föreläsning för sjuksköterskor inom äldreomsorg

  • 2024-12-10

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

10 december kl. 14.00 - 16.00

Innehåll

  • En föreläsning som förklarar nyttan av goda bakterier, bakteriers utveckling och vår mikrobiota.
  • Beskriver antibiotikans roll och resistensutvecklingen i kroppen, i Sverige samt globalt.
  • Stramas arbete nationellt,regionalt och senaste data
  • Kliniska exempel för äldre patienter: svårläkta sår, UVI/ABU, KAD. Sköterskors roll på geriatriken, SÄBO och hemsjukvård, tips om webbutbildningar.

Föreläsare

Jessica Lind, distriktssköterska, STRAMA Stockholm

Målgrupp

Sjuksköterskor, undersköterskor

Kostnad

Kostnadsfri

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan tillfället. 

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Äldreomsorgsnätverket: Antibiotikaresistens i klinisk vardag - en föreläsning för sjuksköterskor inom äldreomsorg 10/12

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Infektion , Smärta, Äldres hälsa - multisjuka, Digital utbildning (Teams/Zoom), Läkemedel, Kvalitetsstöd & fortbildning