Äldreomsorgsnätverket: Sköra äldre, triagering och samarbete med ambulansen

  • 2024-10-15

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

15 oktober kl. 14.00 - 16.00

Innehåll

  • I denna föreläsning får ni ta del av hur man inom ambulanssjukvården identifierar och undersöker patienter med enkla hjälpmedel, ofta helt utan tillgång till patientjournalen.
  • Triagering, sortering och prioritering enligt A-E.
  • Samarbete med ambulansen. Kompetenser, resurser, förutsättningar och kända fallgropar.

Lärandemål

Föreläsare

Jörgen Nyqvist, Ambulanssjuksköterska AISAB, ambulansstation Västerort

Adjungerad klinisk adjunkt, Akademisk Ambulans

Målgrupp

Sjuksköterska och undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan tillfället. 

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Äldreomsorgsnätverket: Sköra äldre, triagering och samarbete med ambulansen 15/10

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Äldres hälsa - multisjuka, Annat, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning