Äldreomsorgsnätverket: KOL och astma behandling

  • 2024-09-17

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

17 september kl. 14.00 - 16.00

Innehåll

  • I denna föreläsning får ni ta del av sjukdomskunskap om astma, allergi och KOL.
  • Ta del av behandlingsrekommendationerna och vikten av patientundervisning och kontroll av inhalationsteknik.
  • Patientfall . 
  • Sjuksköterskans roll i handläggningen och tips i klinisk vardag

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

Föreläsare

Maria Rosengren, Distriktssköterska med inriktning Lung- och allergisjukdomar, Vårdsak Regionalt Programområde (RPO) Lung- och allergisjukdomar, Liljeholmensn USV enhet,Akademiskt Primärvårdscentrum

Målgrupp

Sjuksköterskor och undersköterskor.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven verksamhet som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan tillfället.

 

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Äldreomsorgsnätverket: KOL och astma behandling 17/9

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Astma och KOL, Äldres hälsa - multisjuka, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning