8 filmer om tobaksavvänjning på recept

Nu finns filmer för dig som behöver stöd i att uppmärksamma tobaksbruk och behandlingsmetoder för tobaksavvänjning. Här beskrivs även hur du kan skriva Tobaksavvänjning på recept och hur det kan KVÅ-kodas. Filmerna, som är en del av ett utbildningspaket, är producerade av Akademiskt primärvårdscentrum och Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet.

Här hittar du materialet >>