Miljoner till forskning för guide om bättre vård för multisjuka äldre

Forskningsrådet Forte har tilldelat 5,9 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som syftar till att förbättra samarbetet mellan kommunens och regionens vård och omsorg för multisjuka äldre personer. Projektets mål är att ta fram en guide som stödjer personalen i att erbjuda en mer sammanhängande och effektiv vård och omsorg för äldregruppen.

 

Äldre personer med sammansatta behov behöver en koordinerad och sammanhållen vård och omsorg. Trots många goda ansatser och ansträngningar finns många utmaningar kvar. Exempelvis är andelen oplanerade återinskrivningar av multisjuka äldre på sjukhus fortsatt hög och antalet samordnade individuella planer (SIP) är fortsatt lågt, trots att det är ett lagkrav. Många inom äldregruppen uppger även att de upplever att koordineringen av insatser mellan olika aktörer brister.

För att förbättra samarbetet mellan kommunal och regional vård och omsorg har forskningsrådet Forte tilldelat 5,9 miljoner kronor till ett nytt projekt.
– Målet är att utveckla en praktisk guide som ska hjälpa personal inom primärvård och kommunal omsorg att skapa en mer sammanhängande och effektiv vård, säger forskaren Mia Flink, som är knuten till Akademiskt primärvårdscentrum.

Projektet, som ska pågå i fyra år, involverar flera forskargrupper och organisationer som har fokus på äldre personer. Förutom Akademiskt primärvårdscentrum ingår FOU nu, FoU Nordost, Nestor FoU-center, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, samt representanter från socialtjänst, primärvård och pensionärsorganisationer.

Samskapa med de äldre

I en så kallad longitudinell fallstudie ska forskarna över tid studera hur personal och äldre personer tillsammans kan utveckla och testa nya samarbetsmetoder. Resultaten ska sedan sammanställas i en guide med konkreta verktyg och metoder för att förbättra vården. I nästa steg ska användbarheten och värdet av guiden testas i praktiska situationer.
– För att säkerställa att guiden verkligen träffar rätt i sina rekommendationer kommer äldre personer att aktivt involveras i utvecklingen av guiden, säger Mia Flink.