Livsstilsrådgivning leder till att fler blodtryckspatienter får nödvändig läkemedelsbehandling

En ny studie tyder på att blodtryckspatienter som får livsstilsrådgivning i primärvården oftare behandlas med de blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel de behöver, jämfört med de som inte får sådan rådgivning.

Forskare från Akademiskt primärvårdscentrum och Karolinska Institutet har genomfört en omfattande studie med 130 000 patienter från Region Stockholms VAL-databas för att utforska om livsstilsrådgivning påverkar läkemedelsbehandlingen hos patienter som diagnosticerats med högt blodtryck på sin vårdcentral.  

Resultaten visar att blodtryckspatienterna som fått livsstilsrådgivning i primärvården oftare behandlades med de blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel de behövde, jämfört med de som inte fick sådan rådgivning.

Axel Carlsson

Docent Axel Carlsson vid Akademiskt Primärvårdscentrum, en av forskarna bakom studien, menar att livsstilsrådgivning i primärvården verkar ge dubbel effekt och understryker vikten av att satsa på livsstilsrådgivning för alla blodtryckspatienter i primärvården.
– Den främjar inte bara hälsosammare levnadsvanor, utan verkar också säkerställa att de patienter som behöver läkemedelsbehandling faktiskt får det, säger han.

 

Här kan du läsa studien:

228. J of Clinical Hypertension - 2024 - Lindblom - Lifestyle counseling in patients with hypertension in primary health care.pdf