Ny möjlighet införa Fysisk aktivitet på recept i primärvården

Vårdcentraler, primärvårdsrehab och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar ges nu ny möjlighet att få ekonomiskt stöd för att införa metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR). Akademiskt primärvårdscentrum ansvarar för olika former av stöd till vårdenheterna som deltar, och hanterar också ansökningarna om ersättning.

 

Ersättningen uppgår till 50 000 kronor och riktar sig till vårdgivare som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ansökningar kan göras fram till årsskiftet 2024/2025, men medlen är begränsade och tilldelas enligt principen "först till kvarn". Det är viktigt att notera att endast vårdgivare som inte deltog i ett liknande projekt under 2023 är berättigade att söka.

Så här går det till:

  1. Lokal rutin: Enhetschefen eller verksamhetschefen kontaktar Cecilia Berg på Akademiskt primärvårdscentrum (APC), e-post: cecilia.berg@regionstockholm.se, för att diskutera och planera satsningen. En fortbildning för personalen bokas och en mall för lokal rutin tillhandahålls, vilken ska fyllas i och skickas tillbaka för godkännande.
  2. E-kurs: Minst 60 procent av personalen genomför en e-kurs om FaR, vilken är tillgänglig på Lärtorget och tar cirka 30 minuter att slutföra. Kursen är anpassad för alla yrkesgrupper med självständigt behandlingsansvar.
  3. Fortbildning: APC arrangerar en fortbildning som kan ske antingen fysiskt på plats eller digitalt. Minst 60 procent av personalen, inklusive enhetschefen, måste delta och fortbildningen ska vara minst 90 minuter lång.
  4. Uppföljning: Efter fortbildningen följer en uppföljning med återkoppling baserad på datautdrag, och dialogmöten hålls vid tre och sex månader efteråt.

Läs mer på Vårdgivarguiden >>