Rörelse och smärta

Genom innovativ forskning och utbildning vill nätverket förbättra omhändertagande, diagnostik och behandling av den stora grupp patienter med smärta/besvär från rörelseorgan och nervsystem där dagens bild- och lab-diagnostik samt behandling inte alltid når tillfredsställande resultat. Exempelvis för personer med nack-ryggbesvär, fibromyalgi och oklara besvär från huvud, arm, ben, buk och hud, eller besvär efter tex trafik-, arbets- eller idrottsskada.

Nätverket omfattar forskare, doktorander och studenter av alla vårdprofessioner samt statistiker och kollegor från APC/AVC, NVS, Immunolog-, Radiolog-, Käk-/tand-, Dermatolog- och Rehabkliniker samt forskare på GIH, KTH och från andra regioner som tex VGR och Sörmland. I nätverket ingår forskare från Danmark, England, Spanien, Kina, Indien och USA (Stanford) samt inte minst ett flertal patientorganisationer.

Genom samkörning av befintliga diagnos-, bild- och laboratorieregister samt digital patientmedverkan analyseras diagnostiska metoders samstämmighet, samsjuklighet mellan olika diagnoser och behandlingsutfall över tid med stordataanalys vilket på sikt ger underlag för artificiell intelligens i form av beslutsstöd för patient och vårdgivare.

Våra projekt innefattar även grund-, behandlings- och implementeringsforskning.

Kontaktperson och sammankallande

Bo Christer Bertilson

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Övriga medlemmar i närverket

Åsa Niper

Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Erika Berggren

Distriktssköterska
Med. dr

Lennart Carlsson

Medicine doktor