Åldrande (multisjuklighet, sköra äldre)

Forskning inom nätverket äldre utgår från WHO’s definition om hälsosamt åldrande, det vill säga “processen att utveckla och bibehålla funktionsförmåga som möjliggör välbefinnande i högre ålder”. Det innefattar en helhetssyn på hälsa utifrån ICF’s ramverk med ett funktionsinriktat perspektiv där även det omgivande samhället och personliga faktorer tas hänsyn till.

För närvarande pågår forskning kring hälsosamtal, fysisk aktivitet och träning, osteoporos, nutrition, samsjuklighet och läkemedel.

Kontaktperson och sammankallande

Övriga medlemmar i närverket

Hans Lundin

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Lena Lund

Enhetschef: VIL samt Jakobsbergs universitetsvårdcentral
Med. dr
Distriktssköterska

Eva Toth-Pal

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Erika Berggren

Distriktssköterska
Med. dr