Åldrande (multisjuklighet, sköra äldre)

Forskning inom nätverket äldre utgår från WHO’s definition om hälsosamt åldrande, det vill säga “processen att utveckla och bibehålla funktionsförmåga som möjliggör välbefinnande i högre ålder”. Det innefattar en helhetssyn på hälsa utifrån ICF’s ramverk med ett funktionsinriktat perspektiv där även det omgivande samhället och personliga faktorer tas hänsyn till.

För närvarande pågår forskning kring hälsosamtal, fysisk aktivitet och träning, osteoporos, nutrition, samsjuklighet och läkemedel.

Kontaktperson och sammankallande

Övriga medlemmar i närverket

Helena Salminen

Specialist i allmänmedicin
Docent

Hans Lundin

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Distriktssköterska
Med. dr

Marina Taloyan

AVC-samordnare Hässelby/Akalla
Docent

Eva Toth-Pal

AVC-samordnare Liljeholmen
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Jan Hasselström

Verksamhetschef APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Erika Berggren

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Med. dr

Christina Olsson

Enhetschef: Utbildning - VIL - VFU
AVC-samordnare Danderyd
Fysioterapeut
Med. dr