Folkhälsoepidemiologi och ojämlik hälsa

Folkhälsoepidemiologi

Johan Arnlöv

Professor

Holger Theobald

Docent

Marina Taloyan

AVC-samordnare Hässelby/Akalla
Docent

Lennart Carlsson

Medicine doktor

Jämlik hälsa

Marina Taloyan

AVC-samordnare Hässelby/Akalla
Docent