Migrations- och samhällsmedicin

Fokus inom nätverket är tvärvetenskapligt och brett: från psykisk och somatisk ohälsa till hela migrationsprocessen som individen går genom. Både epidemiologiska och interventions studier bedrivs inom nätverket. Studier om somatisk hälsa inkluderar individer födda utanför Europa som har högre risk att få bland annat diabetes jämfört med svenskfödda individer.

I nätverket ingår forskare som är verksamma inom olika högskolor och centra – Röda Korsets Högskola, CES och Karolinska Institutet, NVS med expertis i migration och samhällsutveckling. Forskningen omfattar asylsökandes hälsa inklusive hälsoundersökningar och migrationens påverkan på hälsa senare i livet.

Kontaktperson och sammankallande

Marina Taloyan

AVC-samordnare Hässelby/Akalla
Docent

Övriga medlemmar i närverket

Knut Lönnroth

Professor vid KI och CES

Nouha Saleh-Stattin

Koordinator
Diabetessjuksköterska
Med. dr

Helena Salminen

Specialist i allmänmedicin
Docent

Christina Olsson

Enhetschef: Utbildning - VIL - VFU
AVC-samordnare Danderyd
Fysioterapeut
Med. dr

Fredrik Saboonchi

Professor vid Röda Korsets högskola

Peter Tinghög

Medicine doktor vid Röda Korsets högskola

Jad Shedrawy

Doktorand vid CES

Anneli Marttila

Medicine doktor vid CES

Hani Khalifa

Läkare och AKA vid AVC Mörby

Gunilla Berg

Folkhälsovetare

Anna-Clara Hollander

Postdoc
Medicine doktor